Startup bestyrelsesuddannelsen: Advokaten vil gerne tættere på iværksætternes mindset og strategier

Startup bestyrelsesuddannelsen: Advokaten vil gerne tættere på iværksætternes mindset og strategier

Michael Styrishave vandt prisen for bedste pitch på det for nyligt afsluttede bestyrelseskursus, der er rettet mod startup virksomheder. Han deltog i kurset for at få et bredere perspektiv på tankegangen i iværksættervirksomheder og sikre sig et godt udgangspunkt for at kunne bestride bestyrelsesposter, hvor hans erfaring og kompetencer kommer bedst muligt i spil.

 

For nylig blev endnu et hold kursister uddannet på startup-bestyrelsesuddannelsen, som Keystones har udviklet i samarbejde med Niels Brock. Uddannelsen er forskningsbaseret og praktisk orienteret med henblik på anvendelse i startups. Uddannelsen er baseret på fem intense kursusdage fordelt over 3 mdr. og tager fat i alle de udfordringer, som iværksættervirksomheden står overfor.

Med på kurset var Michael Styrishave, advokat hos Advokatfirmaet Børge Nielsen, hvor hans arbejdsområder primært er selskabsret, herunder omstrukturering, virksomhedsoverdragelser, børsret, finansiel regulering og iværksætterrådgivning. Hans arbejdsmæssige erfaring spænder over flere af landets førende advokatvirksomheder. Og han har jævnligt deltaget i kompetencegivende kurser og uddannelser, bl.a. som medlem af det internationale talentnetværk Nova 100, mens jurastudiet også førte til en afstikker til Oxford University.

”Mit formål med deltagelsen på denne uddannelse var at få et bredere kommercielt perspektiv – det her startup mindset, der kendetegner mange iværksættervirksomheder. Håbet var at jeg ville få indsigt i, hvordan man som bestyrelsesmedlem i en startup kan bidrage til at skabe en succesfuld virksomhed. Her oplevede jeg klart at uddannelsen gav mig nogle gode og praktiske redskaber, eksempelvis i forhold til forretningsmodeller, strategiudvikling og finansielle value drivers – hvilket ligger ud over de juridiske forhold jeg normalt arbejder med”, siger den unge advokat.

Det handler f.eks. om, hvordan man som bestyrelse kan håndtere det at lave en grøn omstilling i et selskab. Hvordan man kan dreje på nogle lavpraktiske håndtag for at gøre det mere grønt, hvilket både aktuelt og fremadrettet er en essentiel og naturlig del af en virksomheds drift og aktiviteter.

Kursets undervisere er en blanding af teoretikere og praktisk erfarne folk, og det ser Michael Styrishave som en god kombination.

”Der var en god blanding af undervisere, der på et teoretisk niveau kunne komme med indsigt i klimadebatten, og virksomhedsejere/investorer, som på et operationelt niveau arbejder med grøn omstilling i praksis.”

Værdiansættelsen er vigtig

Grøn omstilling var en væsentlig del af de emner, der blev taget op. Men der var også meget fokus på selve det at kunne undersøge værdiansættelser af selskaber og kunne bruge det som redskab, når bestyrelsesmedlemmer i en startup skal tale med investorer og forstå de tal, der ligger til grund for værdiansættelsen. For netop værdiansættelse af en virksomhed, der er nystartet, er vanskeligt og meget vigtigt at have indsigt i.

”Værdiansættelse er altid et emne, der er genstand til diskussion mellem founders og investorer. Jeg oplever, at det er en svær øvelse at skulle igennem. Stifterne vil jo gerne have værdien så høj som muligt – og typisk med henvisning til et fremtidigt potentiale. Omvendt er investorerne oftest nødsaget til at forholde sig til, hvordan selskabet ser ud i dag. Uddannelsen har givet mig et solidt indblik i, hvordan man i praksis kan finde en værdiansættelse, som forsøger at tager højde for både stifternes visioner om fremtidig vækst, men også investorernes berettigede forventninger til selskabets værdi ud fra en historisk betragtning. Det vil derfor forhåbentligt i mange situationer kunne gøre øvelsen lidt lettere.”

Find bestyrelsesposter, hvor kompetencer, netværk og erfaring passer bedst

Warren Buffett, der udelukkende investerer i veletablerede børsnoterede virksomheder med en solid historik bag sig, har gentagne gange understreget, at han ikke investerer i noget, han ikke forstår. Kan potentielle bestyrelsesposter i nystartede virksomheder med en ukendt fremtid give anledning til lignende overvejelser – at der måske er nogle virksomheder, hvor man som bestyrelsesmedlem vil kunne være mere værdifuld end andre?

”Det vil der helt sikkert være. Generelt tænker jeg dog, at de kompetencer man får på baggrund af bestyrelsesuddannelsen favner bredt, og vil kunne finde anvendelse i mange forskellige typer af virksomheder. Man behøver ikke nødvendigvis at have indgående kendskab til den bagvedliggende teknologi, for eksempelvis at kunne udarbejde salgsstrategier for selve produktet. Dermed ikke sagt, at det ikke er en fordel også at kende teknologien, men jeg ser det ikke som en nødvendighed for at kunne skabe værdi i alle situationer. Personligt vil jeg dog ikke påtage mig en bestyrelsesrolle, hvor jeg ikke selv føler, at jeg kan skabe værdi for virksomheden. Mit netværk favner bredt inden for bl.a. teknologi og gaming, men knap så meget i eksempelvis en ejendomskoncern. Jeg vil derfor have lettere ved at bistå med kapitalfremskaffelse i de førstnævnte virksomheder end i de sidste – og hvis mit netværk er en forudsætning for min position i bestyrelsen, så synes jeg, det er vigtigt at melde fra, hvis det ikke stemmer overens med virkeligheden,” siger Michael Styrishave.

Leverede det bedste pitch

Hvert år afsluttes uddannelsen med et forløb, hvor hver deltager skal ’pitche’ sig selv og sine kompetencer over for et panel af eksperter hos Keystones – en simulation af virkelighedens situation, hvor man skal præsentere sig selv som en kompetent kandidat over for virksomheder, der søger nye bestyrelsesmedlemmer. Og her blev Michael Styrishave udpeget som den bedste til hans egen overraskelse.

”Der var helt generelt et enormt højt fagligt niveau hos deltagerne på holdet, så jeg havde bestemt ikke set mig selv som nummer 1. Årsagen til, at jeg vandt skyldes måske min evne til troværdigt at formidle mine egne kompetencer på en let forståelig måde. Det gør det lettere at forstå, hvordan jeg som bestyrelsesmedlem kan bidrage til at skabe værdi for selskabet. Derudover har det også haft betydning, at jeg kender mine egne svagheder og begrænsninger, og at jeg åbent fortalte om, hvor og hvornår jeg ikke er den rette kandidat. Jeg vurderer selv integritet højt som karaktertræk, og jeg tror, at det har haft indvirkning på panelets valg,” siger advokaten.

Han har tænkt sig at bruge uddannelsen som afsæt til at komme til at komme i betragtning til relevante bestyrelsesposter i startups med brug af Keystones store netværk, indflydelse og tætte kontakt til iværksættermiljøet i Danmark.

”Jeg kunne godt se mig selv som investor på sigt, men på den korte bane er det ikke de tanker, jeg har. I forhold til bestyrelsesposter så vil jeg helt sikkert undersøge, om der er nogen startups, hvor der er behov for mine kompetencer og de erfaringer, jeg har. Som advokat kommer man ofte ind i billedet, når konflikten er opstået. Jeg vil glæde mig til proaktivt at kunne hjælpe med bl.a. at sætte rammerne på en sådan måde, at man undgår at havne i de situationer, ” siger Michael Styrishave.