Keystones søger startups

Keystones søger startups

Til forårets busi­ness angel investor­møder (se kalen­deren her på bloggen) er vi på udkig efter virk­somheder, der har behov for risikovil­lig kap­i­tal fra investorer.

Fokus er i denne omgang på etablerede virk­somheder og ikke det helt tidlige start-up seg­ment. Den investorkap­i­tal der er i spil er i niveau 0,5 — 5 mio. DKK og for­målet vil typisk være ekspan­sion og inter­na­tion­alis­er­ing, MBO/MBI, gen­er­a­tionsskifte, turnarounds.

Hvis du vil vide mere om denne mulighed er du meget velkom­men til at sende mate­ri­ale, der beskriver invester­ingsmu­lighe­den til Jan Rosen­bom på jr@keystones.dk