Scores

Keystones Score

Test hvor stærkt din case vil stå i Keystones netværket

Er du nysgerrig på om din case er under eller over standarden? Din Keystones Score kan give en hurtig indikation.

Tag testen her

Er din case “investor ready”?

Når en virksomhed overvejer eller beslutter at rejse risikovillig kapital og/eller kompetencer, så kan der være meget lang vej fra erkendelse til identificering af de(n) rette kandidat(er) og/eller penge på kontoen. Der kan gå alt fra et par uger til år afhængigt af, hvor ”investormoden” casen er og til hvem, den målrettes.

Virksomheder, der overvejer, om de skal bringe Keystones i spil, stiller os ofte følgende spørgsmål:

  • Er Keystones netværket det rigtige skridt for mig?
  • Hvor gode er min chancer i Keystones netværket?
  • Hvor høj er jeres hitrate?
  • Hvor lang tid kan jeg regne med at vente, før jeg har fundet dét, jeg søger gennem jer?

10-trins kvalificeringsskala

Svaret på ovenstående spørgsmål afhænger helt af casen og hvor godt den er forberedt til at møde Keystones netværket. Om casen er velegnet, kvalificeret eller ”investormoden” i forhold til lige netop Keystones netværket, kan i grove træk vurderes på en skala fra 1 til 10, hvor en score på 10 svarer til, at casen er yderst investeringsparat.

Generelt svinger hitraten mellem 70-90% afhængigt af sæson og stikprøveperiode. Cases udvælges under hensyn til at fastholde en høj og stabil hitrate.

Seks indsatsområder

Keystones har mange års erfaring med hvilke mekanismer, der driver en investeringsproces frem. Overordnet kan mekanismerne kategoriseres i seks ”indsatsområder”, der let kan sammenlignes med salg af en vare. Varens indhold er selve virksomheden, og det forventes, at den er af høj kvalitet. F.eks. fordi team, teknologi, marked og vækstmuligheder ser lovende ud. Men hvad med varedeklarationen og måden casen er pakket ind på, dens juridiske blåstempling og måden den udbydes på, opbakningen fra baglandet mv.? Disse spørgsmål kan let blive overset, selv om de har uhyre stor indflydelse på tidshorisont og chancer i forbindelse med en investeringsrunde.

Virksomheden

Problem/behov, stadie, team, værdiansættelse mv.

Investormaterialet

Hvilken type informationer, har du forberedt?

Opbakningen

Har du styr på baglandet og dem som skal støtte op om processen?

Juridiske rammer

Er de vigtigste dokument-udkast klar til investor-gennemgang?

Processen

Hvordan gribes selve investeringsprocessen an?

Digitale værktøjer

Hvilke værktøjer bruges til at lette arbejdet?

Ca. 50 check-spørgsmål

Testen er simpel og består af ca. 50 check-spørgsmål. Jo flere der kan svares ”ja” til, des højere score vil casen opnå. De enkelte check-spørgsmål tillægges dog forskellig værdi afhængigt af Keystones’ erfaringer og præferencer.

Tag testen her