Samarbejdsaftale med Keystones

Følgende aftale regulerer samarbejdet mellem Keystones og virksomheder/virksomhedsejere, der gør brug af Keystones’ service.


1. SAMARBEJDETS FORMÅL

Formået med samarbejdet er at bidrage til, at virksomheden får tilført de kompentencer og/eller den finansiering, som er nødvendig for at videreudvikle virksomheden.


2. KEYSTONES’ SERVICE

Keystones’ service består af at introducere virksomheden til Keystones’ netværk via følgende kanaler:
> Keystones’ medlemsplatform
> Elektronisk post til netværket
> Keystones’ hjemmeside
> Sociale medier
> Netværksmøder
Brugen af ovennævnte kanaler kan indskærpes efter aftale.


3. KEYSTONES’ NETVÆRK

Med “Keystones’ netværk” refereres oftest til én eller flere af nedenstående kredse:
> Keystones-medlemmer
> Danske investornetværk som Keystones samarbejder med
> Keystones’ professionelle bekendtskabskreds uden for ovennævnte netværk

 

4. INFORMATIONSDELING 

 

4.1 Deling af præsentationsmateriale
Netværket og Keystones forbeholder sig retten til at dele virksomhedens præsentation til alle netværksmedlemmerne efter samtykke med virksomheden.

 

4.2. Offentlig dokumentation af samarbejdet
Hvis virksomheden ønsker at holde samarbejdet fortroligt, er det virksomhedens
ansvar at oplyse herom.  Netværket og Keystones forbeholder sig retten til at bruge virksomheden i sin markedsføring samt som reference/case på sociale medier og hjemmeside evt. med foto, logo og kort virksomhedsbeskrivelse.


5. FØR ET NETVÆRKSMØDE


5.1 Annoncering
Virksomheden sender annoncetekst til Keystones hurtigst mulig efter nærværende aftale er bekræftet af virksomheden. Annonceteksten kan maks indeholde 1000 ord og bør som minimum beskrive problem/løsning, produkt/service, status, team og det virksomheden tilbyder/søger.

 

5.2 Præsentationsmateriale
Færdig præsentation skal sendes til Keystones senest 5 dage før netværksmødet, så Keystones kan nå at give feedback forud for mødet. Investor-præsentationsskabelon kan hentes her. Skabelonen skal kun bruges til inspiration og bør ikke udfyldes direkte.


6. UNDER ET NETVÆRKSMØDE

 

6.1 Ankomst
Virksomheden skal være på det aftalte sted senest en halv time før velkomst. Virksomheden er velkommen til at medbringe flere repræsentanter fra firmaet. I så fald skal Virksomheden oplyse personernes navn i god tid.

 

6.2 Fortrolighed
Der vil være investorer, partnere og øvrige netværksmedlemmer og evt. flere virksomheder til stede under præsentationen. Keystones har ikke underskrevne fortrolighedsaftaler med de tilstedeværende, så virksomheden skal overveje hvilke data, der præsenteres. Keystones er åben for at sparre omkring dette.

6.3 Præsentation

Virksomheden skal medbringe sin præsentation på et USB-stick til mødet – eller gerne tage en laptop med, hvis dette foretrækkes. Hvis der præsenteres på en Mac, skal virksomheden selv medbringe alle de relevante adapters/converters.
Der er afsat 10 minutter til præsentationen og derefter en kort runde med spørgsmål og svar. At præsentere en virksomhed på 10 minutter kræver en god portion forberedelse. Det er vigtigt at overholde tidsbegrænsningen, da overskredne minutter fratrækkes tiden til spørgsmål og svar. Overskrides tiden betydeligt, vil man blive afbrudt. Der er projektor i lokalet. Keystones anbefaler en standard præsentation, som ikke kræver lyd, internetforbindelse og lignende.


7. EFTER ET NETVÆRKSMØDE

Ansvaret for feedback og opfølgning aftales mellem Keystones og virksomheden forud for hvert netværksmøde. Ved mindre netværksmøder vil det typisk være virksomheden selv, der har opfølgningsansvaret. Ved større netværksmøder vil Keystones typisk stå for at uddele spørgeskemaer, hvor deltagere kan indikere, om de ønsker at give faglig sparring og/eller ønsker yderligere information om virksomheden. Her sørger Keystones typisk for, at virksomheden og de interesserede deltagere vil blive sat i forbindelse med hinanden hurtigst mulig efter netværksmødet. Forløbet herefter overlades til virksomheden med mindre andet er aftalt.