Presse

Hen­ven­delse vedrørende pressere­laterede emner kan ske til
Fred­erik Ploug Søgaard, fps@keystones. tlf. 28231523

25. sep­tem­ber 2018 ITwatch.dk: Inve­storer om startup-virksomheder: Det rigtige hold er alfa og omega
11. sep­tem­ber 2018 Bootstrapping.dk: Løvens Hule læring nr. 1: Værdisæt virk­somhe­den smart
3. sep­tem­ber 2018 Bootstrapping.dk: Guide til syn­dik­erede investeringer i startups
27. august 2018 Bootstrapping.dk: “Prop­erty tech boomer: Her er 12 danske proptech-startups, du bør kende
8. august 2018 Bootstrapping.dk: “33 danske klima-iværksættere: “Sådan over­lever vi hede­bomberne”
16. maj 2018 Fyens.dk: “Fem ting du skal overveje, før du investerer opsparin­gen
16. maj 2018 Fyens.dk: “På jagt efter mil­liardgevinst: 240 til investor­møde
8. maj 2018 Altinget: “Direk­tør: Iværk­sæt­tere savner folke­lige busi­ness angels, ikke stat­slig mastodont
30. jan­uar 2018 Boot­strap­ping: “Engle i flok styrker danske star­tups
29. jan­uar 2018 Børsen: “Børsen mener: 15 pct. skat på lot­tospillere og 27 pct. skat på kap­i­tal­is­ter — tos­set, ikke?
29. jan­uar 2018 POINT of VIEW Inter­na­tional: “Lotte Marschall: Dan­mark man­gler kom­pe­tente engle til star­tups
26. jan­uar 2018 Økonomisk Uge­brev: “Investor-netværk tester finsk equity crowdfunding-platform
25. jan­uar 2018 Berlingske Busi­ness: “4000 super­in­ve­storer bag 100.000 job i danske væk­stvirk­somheder
24. jan­uar 2018 Lokalavisen.dk: “Vores mål er at gøre iværk­sæt­teri til en folke­sport
16. jan­uar 2018 Euroinvestor.dk: “Det giver et sus at være med helt fra start
5. decem­ber 2017 Hors­ens Folke­blad: “Crowd­fund­ing er iværk­sæt­teri på steroi­der
11. okto­ber 2017 Fyens.dk: “Man­gler du penge?: Mil­lioner i spil på fynsk investordag
16. juni 2016 Inter­ac­tive Den­mark: “Inve­storer blev klogere på spilbranchen
29. maj 2016 Mandag Mor­gen: “Suc­ces­fuldt iværk­sæt­teri er en hold­sport
16. decem­ber 2016 Jobfinder: “Sådan fik de virk­somhe­den til at vokse
30. novem­ber 2015 Mandag Mor­gen: “Busi­ness angels med iværk­sæt­terbag­grund investerer smartere
10. novem­ber 2015 Trend­son­line: “Investor-rådgiveren om Løvens Hule: “Værdisæt virk­somhe­den smart!”
31. august 2015 Mandag Mor­gen: “Bankerne har efter­ladt et hul i kap­i­tal­markedet”
4. sep­tem­ber 2014 Berlingske Busi­ness: “Hardware-iværksættere konkur­rerer om 500.000 kro­ner
25. maj 2014 Berlingske Busi­ness: “Foren­ing skal kick­starte dansk crowd­fund­ing
5. marts 2014 Innovationsradar.dk: “Risikovil­lige inve­storer ønsker sig flere ”rigtige” invester­ing­spro­jek­ter
23. novem­ber 2013 Børsen: “Pengemænd jagt­ede deres næste guldæg
14. juni 2011 Børsen: “Unik plat­form for ny kap­i­tal
15. marts 2011 Børsen: “Væk­sthus vil skaffe kap­i­tal til virk­somhed­erne
3. marts 2011 Ritzau: “Unikt samar­be­jde skal skabe kap­i­tal
18. feb­ruar 2010 Berlingske Busi­ness: “Grønne smv’er jagter danske penge i Lon­don
19. sep­tem­ber 2010 Mandag mor­gen: “Kap­i­taltørke truer europæisk velfærd­ste­knologi
26. novem­ber 2009 Berlingske Busi­ness: “Rig­mænd i Lon­don klar med penge til smv’er
17. august 2009 Berlingske Busi­ness: “Jagt på smv-kapital blandt rig­mænd i Lon­don
27. juli 2009 Berlingske Busi­ness: “Smv’er går glip af pensions-milliarder
3. feb­ruar 2006 Børsen: “Exec­u­tive: Topchefer giver gode råd til iværk­sæt­tere