Medlem­skab for organ­i­sa­tioner

Styrk din organ­i­sa­tions entre­prenante kul­turIntraprenørskab

Løft dit team inden for inno­va­tion, for­ret­ning­sud­vikling, strategi, ledelse mm.

+20 møder

Mød de annon­cerede virk­somheder – og netværk med ligesind­ede – et par gange om måne­den

+40 cases

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netvær­ket

Case-oversigt

Få overb­lik over dealflow online — hvor og hvornår du ønsker

Ledelse af startups

Få erfaringer f.eks. med bestyrelse, advi­sory board, part­ner­skab mv.

Mede­jer­skab

Bliv beløn­net med alt fra war­rents, optioner til løn eller blot gode erfaringer

Fast træn­ing for case-knusere

Ny udfor­dring hver uge. Vi kalder det “ugens case”

Toolbox-kursus

Under­vis­ning i virk­somheds­byg­gerens faglige værk­tøjskasseKon­takt os og få et pakketil­bud

Fred­erik Ploug Søgaard
tlf. 28231523
fps@keystones.dk