Medlemskab for organisationer

Styrk din organisations entreprenante kulturIntraprenørskab

Løft dit team inden for innovation, forretningsudvikling, strategi, ledelse mm.

+40 case-møder

Mød de annon­cerede virk­somheder – og netværk med ligesindede – et par gange om måneden

+80 cases

Vi screener nogle hundrede virksomheder i løbet af året og introducerer +80 til netværket

Case-oversigt

Få overblik over dealflow online – hvor og hvornår du ønsker

Ledelse af startups

Få erfaringer f.eks. med bestyrelse, advisory board, partnerskab mv.

Medejerskab

Bliv belønnet med alt fra warrents, optioner til løn eller blot gode erfaringer

Fast træning for case-knusere

Ny udfordring hver uge. Vi kalder det “ugens case”

Toolbox-kursus

Undervisning i virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasseOvervejer du arbejdsgiver-betalt medlemskab?

Inspiration til din mail til arbejdsgiver:

 

Kære chef,
Jeg har fundet et utroligt spændende netværk, hvor jeg kan udvikle mig personligt og hvorigennem jeg kan bidrage med at udvikle innovationsniveauet i virksomheden. Jeg vil hovedsageligt bruge min fritid på netværket, da aktiviteterne ligger sidst på dagen. Det koster kun 8.000 kr. + moms om året.

 

Keystones netværket består af flere hundrede medlemmer, som arbejder med at udvikle nye vækstvirksomheder – altså startups. Jeg vil igennem et træningsprogram og sidemandsoplæring blive trænet i at vurdere de individuelle business cases, deres teams, teknologi og potentiale, samt om det er værd at investere penge og tid i dem. Så møderne går ud på, sammen med andre medlemmer, at vurdere og give feedback til de teams, som stiller op. Det foregår på DTU Science park i Lyngby. Langt de fleste virksomheder går videre, sammen med nogle af medlemmerne. Medlemmer går ind og hjælper virksomheden via bestyrelsen eller ad hoc , samt evt. investere lidt penge personligt.

 

Jeg tænker, at jeg på denne måde får holdt mig ajour på nye teknologier, nye forretningsmodeller og ikke mindst hvordan man i nye virksomheder tænker innovativt omkring det at bringe nye produkter/services i markedet. Er der start-ups som kunne være relevante for vores virksomhed med produkter som har relevans for hovedforretningen, supply chain, udviklingsværktøjer, etc. vil jeg gerne vende disse muligheder med dig og evt. bringe dem i spil i virksomheden.

 

Jeg håber, at du vil se positivt på min deltagelse i Keystones netværket, du kan evt. læse mere her: www.keystones.com

 

Med venlig hilsen


Kontakt os og få et pakketilbud

Frederik Ploug Søgaard
tlf. 28231523
fps@keystones.dk