Mød lovende startups

Bliv medlem og deltag året rundt

 

April

2. april:

Ugens case: Robot-teknologi, kl. 17-18 Tilmeld
Bemærk! Dette medlemsmøde afholdes i Vejle.

4. april:

Ugens case: Robot-teknologi, kl. 16-17 Tilmeld
eller online møde kl. 15-15:30 Tilmeld

Intro for nye medlemmer, kl. 14:30 Læs mere

10. april:

Ugens case: Agritech, kl. 16-17 Tilmeld
Bemærk! Dette medlemsmøde afholdes i Jylland.

11. april:

Ugens case: Nanotech, kl. 14-14.30. Online præsentation Tilmeld

16. april:

Ugens case: Nanotech, kl. 15-18 Tilmeld
Intro til Keystones, folkeinvestering og ugens case. Læs mere

25. april

Ugens case: Foodtech, kl. 16-17 Tilmeld eller online præsentation kl. 13-13.30 Tilmeld

Maj

16. maj

Ugens case: Velfærdsteknologi, kl. 16-17 Tilmeld
Case-beskrivelse følger.

23. maj

Ugens case: Cannabis, kl. 16-17 Tilmeld
Case-beskrivelse følger.


Toolbox kalender

Få teorien på plads med medlemskurser om virksomhedsbyggerens værktøjskasse.

Se alle kurser her
Møderne afholdes hos Keystones i Forskerparken på DTU Science Park. Derudover afholdes også et stigende antal aktiviteter udenfor Sjælland i takt med at netværket vokser. Det typiske mødeformat er 10 min. pitch ved ugens case, kort spørgerunde efterfulgt af workshop hvor deltagerne drøfter casen indbyrdes ved bordene. Afrundingsvis giver hvert bord deres indspark til casen samt tilkendegivelser om interesser for opfølgende møder og evt. yderligere engagement i casen.

 

Døren er åben for medlemmer de fleste torsdage af året. Medlemmerne har, ligesom de præsenterende virksomheder, været igennem en optagelsesproces og består typisk af virksomhedsbyggere: business angels, erfarne iværksættere og erhvervsledere med kommerciel erfaring. Der deltager typisk 10-20 medlemmer afhængigt af, hvilke virksomheder der præsenterer.

 

Er du endnu ikke medlem, har du stadig mulighed for at deltage som gæst. Kontakt Frederik Ploug Søgaard for at tilmelde dig som gæst fps@keystones.dk.
Virk­somhederne har proof-of-concept og/eller proof-of-business. Deres team behøver typisk dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling.

 

Keystones har op til selve mødet screenet, kvalificeret og pitchtrænet alle virksomheder. Derudover har Keystones udfærdiget profilbeskrivelser og annoncering i netværket og Keystones’ online case-oversigt på vegne af virksomheden. Keystones kræver typisk betaling for disse ydelser.
Belønningsmodellerne afhænger af hvilket niveau i virksomheden, medlemmerne inviteres ind til. Det kan være som advisory board medlem, bestyrelsesmedlem, partner, medstifter, daglig leder eller småinvestor.
Mulige belønningsmodeller:

Founder vesting

Warrents

Fantomaktier

Optioner

Succes fee

Provision

Direkte medejerskab (investor)

Almindelig lønaftale

Øvrige kontrol- og profitrettigheder

Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse star­tups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. Derfor er dette netværk sat i verden.

Har du en virksomhed, du vil præsentere for netværket?
Ansøg her

Sørg for at infrastrukturen i virksomheden er parat til vækst i form af systemer, processer etc.
Læs medlemsportræt

Maria Sundlöf
Business angel

Testimonial Maria Sundlöf

Danmark er for mig at se et fantastisk sted at bygge virksomheder.
Læs medlemsportræt

Martin O. Mikaelsen
Business angel

Testimonial Martin O. Mikaelsen

Din succes står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige mennesker.
Læs medlemsportræt

Søren Rosengaard
Forretningsudvikler

Testimonial Søren Rosengaard

Jeg overvejer medlemskab og vil gerne høre mere

Kontakt mig