Mød lovende startups

Bliv medlem og deltag året rundt

 

Maj

7. maj

Ugens case: Velfærdsteknologi, online præsentation, kl. 12:30-13:00, Tilmeld

9. maj

Toolbox: Startup Bestyrelsen, kl. 16-17, Tilmeld
Ugens case: Rådgivning, kl. 17-18, Tilmeld

13. maj

Ugens case: Cannabis, online præsentation, kl. 12:30-13:00, Tilmeld

16. maj

Ugens case: Velfærdsteknologi, kl. 16-17, Tilmeld

20. maj

Ugens case: Martech, kl. 16-17, Tilmeld
Online-præsentation, kl. 14-14:30, Tilmeld

22. maj

Ugens case: Webshops, online præsentation, kl. 13:00-13.30, Tilmeld

23. maj

Ugens case: Cannabis, kl. 16-17, Tilmeld

28. maj

Ugens case: Webshops, kl. 16-17, Tilmeld

Juni

6. juni

 Ugens case: Sporttech, kl. 16-17 Tilmeld
Intro for nye medlemmer Læs mere

13. juni

Toolbox: Exits, kl. 16-17, Tilmeld

20. juni

Sommer Startup Pitch, Tilmeld

25-26. juni

Angel Investor Meetup, Tilmeld
Gratis for medlemmer

26. juni

Odense Investor Summit, Tilmeld


Toolbox kalender

Få teorien på plads med medlemskurser om virksomhedsbyggerens værktøjskasse.

Se alle kurser her
Møderne afholdes hos Keystones i Forskerparken på DTU Science Park. Derudover afholdes også et stigende antal aktiviteter udenfor Sjælland i takt med at netværket vokser. Det typiske mødeformat er 10 min. pitch ved ugens case, kort spørgerunde efterfulgt af workshop hvor deltagerne drøfter casen indbyrdes ved bordene. Afrundingsvis giver hvert bord deres indspark til casen samt tilkendegivelser om interesser for opfølgende møder og evt. yderligere engagement i casen.

 

Døren er åben for medlemmer de fleste torsdage af året. Medlemmerne har, ligesom de præsenterende virksomheder, været igennem en optagelsesproces og består typisk af virksomhedsbyggere: business angels, erfarne iværksættere og erhvervsledere med kommerciel erfaring. Der deltager typisk 10-20 medlemmer afhængigt af, hvilke virksomheder der præsenterer.

 

Er du endnu ikke medlem, har du stadig mulighed for at deltage som gæst. Kontakt Frederik Ploug Søgaard for at tilmelde dig som gæst fps@keystones.dk.
Virk­somhederne har proof-of-concept og/eller proof-of-business. Deres team behøver typisk dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling.

 

Keystones har op til selve mødet screenet, kvalificeret og pitchtrænet alle virksomheder. Derudover har Keystones udfærdiget profilbeskrivelser og annoncering i netværket og Keystones’ online case-oversigt på vegne af virksomheden. Keystones kræver typisk betaling for disse ydelser.
Belønningsmodellerne afhænger af hvilket niveau i virksomheden, medlemmerne inviteres ind til. Det kan være som advisory board medlem, bestyrelsesmedlem, partner, medstifter, daglig leder eller småinvestor.
Mulige belønningsmodeller:

Founder vesting

Warrents

Fantomaktier

Optioner

Succes fee

Provision

Direkte medejerskab (investor)

Almindelig lønaftale

Øvrige kontrol- og profitrettigheder

Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse star­tups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. Derfor er dette netværk sat i verden.

Har du en virksomhed, du vil præsentere for netværket?
Ansøg her

Jeg overvejer medlemskab og vil gerne høre mere

Kontakt mig