Ugentlige online møder

Mød lovende startups og tag værktøjskurser.
Alt sker virtuelt – læs om medlemskab her

 

Marts

4. marts

Børsnotering af startups, kl. 16-17 Tilmeld

5. marts

Ugens case, Edtech, kl. 16-17 Tilmeld

12. marts

Ugens case, Fødevarer, kl. 14:30-15
Tilmeld webinar

19. marts

Ugens case, Fittech, kl. 14:30-15 
Tilmeld webinar

24. marts

Infomøde: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones, kl. 13.00-13:30
Tilmeld webinar

24. marts

Intro for nye medlemmer, kl. 14:30-15
(Tilmelding sker via. fps@keystones.dk)

24. marts

Præsentation af ny dansk børskandidat, kl.16-16:30
Tilmeld via tilsendt medlemslink

26. marts

Toolbox om due diligence af startups, kl. 16-17:30 
Tilmeld webinar

30. marts

Sådan rejser du kapital i krisetid, kl. 13-13:30 
Tilmeld webinar

31. marts

Christian Motzfeldt perspektiverer corona-krisen og leverer jordnære råd, kl. 15-15:45
Tilmeld webinar

 

April

2. april

Infomøde: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones, kl. 13-13:30 Tilmeld webinar

2. april

Ugens case, Rekruttering, kl. 14:30-15 
Tilmeld webinar

23. april

Infomøde: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones, kl. 13-13:30 Tilmeld webinar

23. april

Intro for nye medlemmer, kl. 14:30-15
(Tilmelding sker via. fps@keystones.dk)

30. april

Udvidet medlemsmøde og Toolbox om lead investor, kl. 15:30-18:30 Tilmeld


Toolbox kalender

Få teorien på plads med medlemskurser om virksomhedsbyggerens værktøjskasse.

Se alle kurser her
Møderne afholdes primært hos Keystones i DTU Science Park i Lyngby. Derudover inviteres jævnligt til møder og events på andre lokationer i Danmark. Det typiske mødeformat er 10 min. pitch ved ugens case, kort spørgerunde efterfulgt af workshop hvor deltagerne drøfter casen indbyrdes ved bordene. Afrundingsvis giver hvert bord deres indspark til casen samt tilkendegivelser om interesser for opfølgende møder og evt. yderligere engagement i casen.

 

Døren er åben for medlemmer de fleste torsdage af året. Medlemmerne har, ligesom de præsenterende virksomheder, været igennem en optagelsesproces og består typisk af virksomhedsbyggere: business angels, erfarne iværksættere og erhvervsledere med kommerciel erfaring. Der deltager typisk 10-20 medlemmer afhængigt af, hvilke virksomheder der præsenterer.

 

Er du endnu ikke medlem, har du stadig mulighed for at deltage som gæst. Kontakt Frederik Ploug Søgaard for at tilmelde dig som gæst fps@keystones.dk.
Virk­somhederne har proof-of-concept og/eller proof-of-business. Deres team behøver typisk dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling.

 

Keystones har op til selve mødet screenet, kvalificeret og pitchtrænet alle virksomheder. Derudover har Keystones udfærdiget profilbeskrivelser og annoncering i netværket og Keystones’ online case-oversigt på vegne af virksomheden. Keystones kræver typisk betaling for disse ydelser.
Belønningsmodellerne afhænger af hvilket niveau i virksomheden, medlemmerne inviteres ind til. Det kan være som advisory board medlem, bestyrelsesmedlem, partner, medstifter, daglig leder eller småinvestor.
Mulige belønningsmodeller:

Founder vesting

Warrents

Fantomaktier

Optioner

Succes fee

Provision

Direkte medejerskab (investor)

Almindelig lønaftale

Øvrige kontrol- og profitrettigheder

Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse star­tups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. Derfor er dette netværk sat i verden.

Har du en virksomhed, du vil præsentere for netværket?
Ansøg her

Jeg overvejer medlemskab og vil gerne høre mere

Kontakt mig