MEDLEMMER

Investorer, erhvervsledere, business angels og serie-iværksættere

Mere end 300 ildsjæle har allerede taget springet.

Læs hvad medlemmerne siger om Keystones her


Antal medlemmer 

Kvartalsvis udvikling i medlemsantal fra
1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.
 

Lande

Medlemmerne er bosiddende
i 15 forskellige lande.

Total investeringskapacitet

100.000 timer + 90 mio. kr.Medlem­sind­b­lik

Vi har etableret en LinkedIn-gruppe kun for Key­stones medlem­mer til intern kom­mu­nika­tion og samar­be­jde mellem medlem­merne. Kun medlemmer har adgang til gruppen.

 

Se medlemsgruppen her


Dygtige, sym­pa­tiske og kom­pe­tente men­nesker, der står bag. Jeg håber på, at jeg i mit medlem­skab af Key­stones kan møde nye men­nesker, virk­somheder og lære nyt.

– Thomas Marschall

 Jeg blev først bekendt med Keystones her i forsommeren, og straks syntes jeg, at det lød spændende og som et godt initiativ. Man har muligheden for at møde mange forskellige mennesker.

– Jørgen A. Horwitz


Da det er min første invester­ing i Key­stones, og hvor jeg ikke selv er aktiv i den daglige for­ret­ning, så har der været en masse at lære; bl.a. omkring syn­dik­er­ing.

– Claus Møldrup


Key­stones netvær­ket er et godt udgangspunkt for kon­takt med virk­somheder

– Jesper Jacobsen

 


Startups are inexperienced in terms of funding. They need assistance and support to go through the process at a reasonable cost. Therefore the experience from Keystones or Keystones members are key to drive this process effectively

– Eric Grignon

Flere udtalelser fra medlemmer
Læs hvad medlemmerne siger om Keystones her