MEDLEMMER

Investorer, erhvervsledere, business angels og serie-iværksættere

Mere end 400 ildsjæle har allerede taget springet

10 af vores dybeste bevæggrunde


Antal medlemmer 

Kvartalsvis udvikling i medlemsantal fra
1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2020.
 

Lande

Medlemmerne er bosiddende
i 15 forskellige lande.

Total investeringskapacitet

+ 500 mio. kr.Vi glæder os til at møde dig

Læs hvad medlemmerne siger om KeystonesThomas Wibroe Gregersen


mand

“Jeg blev positivt overrasket over den merværdi, der er skabt ved at have dialog og samarbejde med andre Keystones-medlemmer.”
Thomas Wibroe Gregersen

 


Carsten Salling Gjørtler


0-(5)

“Investeringer af kapital og kompetencer i startups gennem Keystones syndikater er som at tage en MBA – bare med bedre værdiskabelse, afkast og underholdning”
Carsten Salling Gjørtler

 


Keld Sørensen


0-(6)

“Det har været spændende at møde kompetente og dedikerede medinvestorer med forskellig input i form af viden om marked, teknologi, økonomi, legale forhold mv.”
Keld Sørensen

 


Lotte Marschall


0-(7)

“Keystones er et netværk, hvor man kan snuse til iværksætteri for senere måske at blive mere involveret eller investere i startups. Det er for Business Angels i bred forstand.”
Lotte Marschall

Jesper Jacobsen


0-(8)

“Keystones netværket er et godt udgangspunkt for kontakt med virksomheder.”
Jesper Jacobsen

 

Rolf Garde


0-(9)

“Det var rart ikke at skulle forhandle alle detaljer på plads selv.”
Rolf Garde

 

Hans Arnbjerg


0-(10)

“Jeg har lært, at det er en god idé at være flere investorer, uanset at ens ejerandel bliver udvandet. Til gengæld giver det en god spredning af risikoen og der kan komme flere kompetencer i spil.”
Hans Arnbjerg

 

Henrik Mortensen


0-(11)

“Første skridt var at melde mig ind i Keystones, hvor jeg blev præsenteret for rigtigt mange spændende startups inden for forskelligartede brancher.”
Henrik Mortensen

 


Medlem­sind­b­lik

Vi har etableret en LinkedIn-gruppe kun for Key­stones medlem­mer til intern kom­mu­nika­tion og samar­be­jde mellem medlem­merne. Kun medlemmer har adgang til gruppen.

 

Se medlemsgruppen her


Dygtige, sym­pa­tiske og kom­pe­tente men­nesker, der står bag. Jeg håber på, at jeg i mit medlem­skab af Key­stones kan møde nye men­nesker, virk­somheder og lære nyt.

– Thomas Marschall

 Jeg blev først bekendt med Keystones her i forsommeren, og straks syntes jeg, at det lød spændende og som et godt initiativ. Man har muligheden for at møde mange forskellige mennesker.

– Jørgen A. HorwitzFlere udtalelser fra medlemmer
Læs hvad medlemmerne siger om Keystones her