Master Class premiere i Aarhus

Master Class premiere i Aarhus

Dan­mark­spremiere på Mas­ter Class for busi­ness angels med Søren Hougaard som vært. Sam­tidig blev der holdt Mas­ter Class for kap­i­tal­sø­gende virk­somheder ved Uffe Bundgaard-Jørgensen. Se TV2 Østjyl­land ind­slaget her