Kunne du være leder til start-ups

Kunne du være leder til start-ups

Har du kval­i­fika­tion­erne og risikovil­lighed til at bidrage i en start-up virk­somhed, så læs mere her.