Kursus om risikovillig kapital

Kursus om risikovillig kapital

Ken­neth og Jan afholder kur­sus om risikovil­lig kap­i­tal for Midtjysk Erhverv­sud­viklingsAkademi den 7. juni. Det sker på Grace­land i Ran­ders. Læs mere om kurset her eller om Grace­land her.