Nå næste milepæl med nye erfarne kræfter ombord

Profilering i Dan­marks største netværk for risikovil­lige
top-kom­pe­tencer, som bræn­der for iværksætteri.


Ansøg her
  Annoncér efter:

 • Med­s­tiftere/part­nere
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Advi­sory board
 • CEO, CMO, CFO, CTO
 • Sal­gs­di­rek­tør
 • For­ret­ning­sud­vikler


Sådan arbejder vi

Processen fokuserer på, at virksomheden henvender sig med et stærkt budskab, at man får kontakt, dialog og møder med relevante kandidater. Virksomheden er ansvarlig for udarbejdelse af materiale og gennemførelse af forhandlingsprocessen.


1. Kvalificering

Workshop og sparring om forløb, strategi, profiler, materiale mm.

2. Bliv ugens case

Udsendelse af casebeskrivelse i netværket

3. Pitch

Pitchtræn­ing og dedik­eret møde, hvor inter­esserede investorer inviteres

4. Dealmaking

Forhandling, termsheet og due diligence.


Rekrutér topfolk på startup-vilkår

Mange startups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse start-ups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. 

 

Her handler vi med “sweat equity” 

Erhvervs­livet rum­mer en stor pulje af høj­tud­dannede erhvervs­folk, der er meget inter­esserede i at delt­age i iværksætteri-verdenen. Men de har endnu ikke fået taget det endelige spring. Nogle af dem arbe­jder som men­torer, råd­gi­vere eller råd­givende bestyrelsesmedlem­mer — men mange af dem ønsker at gøre mere på “sweat equity” basis.

Bliv gæst ved næste møde

Kontakt os i dag

Vi har i Open­flow fun­det det helt rigtige match til vores advi­sory board ved at delt­age på Key­stones’ forskel­lige møder. Vi har præsen­teret vores pitch og haft dia­log med en række meget inter­es­sante profiler.

Thomas Bell Ottosen
Openflow

Testimonial Thomas Bell Ottosen

Efter en suc­ces­fuld Kickstarter-kampagne havde vi akut behov for erfarne for­ret­ning­sud­viklere, som kunne hjælpe os videre fra idé til for­ret­ning. Dem fandt vi i Keystones-netværket.

Søren Larsen
Audiocase

Testimonial Søren Larsen

Key­stones gav os en viden om hvor­dan vi skulle agere i investormiljøet og var med til at påvirke den indle­dende pro­ces mellem os og investor på en meget kon­struk­tiv måde.
  

Allan Wright
Studio DNA

Testimonial Allan Wright

Hvem søger vi?

 • Din virk­somhed har proof-of-concept og/eller proof-of-business
 • Jeres team behøver dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling

Hvad hjælper vi med?

 • Hjælp til at definere de kom­pe­tencer nye virk­somheder behøver
 • Hjælp med den første kon­takt  – eksem­pler på sweat equity-aftaler
 • Annon­cer­ing af virk­somhe­den til led­er­netværket
 • Facili­ter­ing af matchmaking-events, hvor virk­somheder pitcher for poten­tielle ledere, co-founders og små-investorer