Keystones-direktør løfter sløret for 5 nye tiltag under årsmøde

Keystones-direktør løfter sløret for 5 nye tiltag under årsmøde

Tiden kalder på bedre balance i erfaringsniveauer, køn, geografi og ikke mindst startup-teams. Derfor havde Kenneth Larsen taget 5 nye initiativer med på scenen til angel investorernes årsmøde.

 

Keystones har lagt 2022-ambitionerne frem og ét af nøgleordene er ”mangfoldighed”. Mangfoldigheden i netværket skal dyrkes. Det skal det bl.a. fordi:

  • Keystones rummer allerede en uforløst mangfoldighed i køn, geografi, alder, erfaringsniveauer, formuer, investeringsstrategier og startup-teams, der er værd at bygge videre på.
  • Medlemmerne kommer historisk set i alle skostørrelser og hvert enkelt individ skal føle, at de hører til.
  • Det vil gavne hele startup økosystemet, hvis flere føler et tilhørsforhold i det og tør deltage.
  • Keystones kan og bør hjælpe medlemmer i alle faser af deres investeringcyklus lige fra entry til exit.

De tanker har foreløbigt udmøntet sig i følgende 5 konkrete initiativer:

1. Diversitet

Diversitet kan være mange ting. Men i første omgang er fokus på antallet af kvindelige investorer i netværket. I skrivende stund: 57 medlemmer. Så målt på antal kvinder, så er Keystones blandt nordens største ”female BA networks”. Men potentialet er uforløst. I det kommende år vil der blive allokeret ressourcer til at forbedre kønsbalancen i netværket.

2. Team analyse

Keystones investerer ikke bare i virksomheder – men i samarbejdsevner. Der indføres obligatoriske kvalitetstjek og analyse af alle teams, som indleder en proces med netværket. Det sker via et partnerskab med den danske platform, TeamsToWork, som efter flere års forskning har gjort holdånden i et startup analysérbar.

3. Lead Investor Uddannelse

Gennem et nyt uddannelsesinitiativ skal flere private investorer kvalificeres til at lede en investeringsrunde. Dette vil reducere ressourceforbrug, transaktionsomkostninger, flaskehalse og uhensigtsmæssigheder i investeringsprocesser. Det vil også bidrage til at flere danske vækstvirksomheder, kan føle sig tryggere ved at vælge private investor-grupper som finansieringskilde. Samtidig kan flere private investorer være tryggere ved at investere i startups, fordi de har flere kvalificerede holdspillere at investere sammen med.

4. Exit-program

Mange investorer er fuldt investeret og melder sig af den grund ud af økosystemet, indtil de får frigivet midler, som de kan reinvestere. Exit-horisonten er som tommelfinger regel 7 år. Men hvad hvis flere investorer kunne forkorte deres ”pause-periode” og vende hurtigere tilbage til økosystemet? Og hvad hvis de investorer, som er fuldt investeret får et mødested, hvor de sammen kan arbejde på at høste værdien af deres investeringer? Keystones’ exit-program vil adressere disse problematikker. Programmets konkrete indhold og frontpersoner er endnu ikke offentliggjort.

5. Geografi

Keystones’ digitale udvikling under corona har nedbrudt afstandsbarrierer og givet danskere som f.eks. er bosiddende i Shanghai nem adgang til at investere på lige fod med medlemmer baseret i København. Men det kan selvfølgelig ikke erstatte den nærhed, som de fysiske møder tilbyder. Der afholdes ofte fysiske medlemsmøder på Sjælland. Men en ny Keystones-repræsentant i Jylland, Flemming Sørensen, skal øge udbuddet af fysiske netværksmøder vest for Storebælt.