Kapitalcoachordningen gør en forskel

Kapitalcoachordningen gør en forskel

Væk­sthusene for­ven­ter, at 250 danske virk­somheder i løbet af 2012 får sikret kap­i­tal til vækst via kapitalcoach-ordningen. Men der er hård konkur­rence om inve­stor­ernes inter­esse, læs Iværk­sæt­terens artikel og citat fra Jan her