Keystones som Kapitalcoach

Keystones som Kapitalcoach

For mange virk­somheder er det ganske ressourcekrævende at nå helt i mål med kap­i­tal­processen. Til at hjælpe i denne pro­ces vil vi gerne gøre opmærk­som på, at Erhvervsstyrelsen og de fem danske Væk­sthuse har iværk­sat et kap­i­tal­coach ini­tia­tiv, som du kan læse mere om herEn lang række kap­i­tal­coaches over hele lan­det har netværk og erfar­ing til at hjælpe med at finde kap­i­talen. Vi er i Key­stones god­k­endt som kap­i­tal­coach og kan med glæde annon­cere at den første “kap­i­tal­coach case” er nået helt i mål.