Keystones indlæg til Kapital til vækst

Keystones indlæg til Kapital til vækst

Væk­sthus Hov­ed­stad­sre­gio­nen afholder arrange­ment om “Kap­i­tal til vækst” den 15. novem­ber. Læs mere her. Jan giver indspark kl. 9.30 om kap­i­ta­lan­skaf­felse og værdiberegning.