Søg kap­i­tal og kompetencer

Få mulighed for at blive den næste case, vi deler med netværket


Udfyld ven­ligst alle fel­ter i formularenFulde navn (skal udfyldes)

Mail (skal udfyldes)

Tele­fon

Virk­somhed­snavn

By

Post­num­mer

Virk­somheds­beskriv­else (problem/løsning, kunder/marked, sta­tus mv.)

Omsæt­ning sen­este 12 måneder (DKK)

Til hvilke poster søger din virk­somhed assis­tance? (flere val­gmu­ligheder)
 Daglig drift Daglig ledelse Bestyrelse Advi­sory board Investor Med­s­tifter

Beskriv ven­ligst hvilke kom­pe­tencer, du søger

Har i før fået til­ført kapital?(DKK)

Kap­i­tal­be­hov (DKK)

Værdis­æt­ning niveau (DKK)

Hvor har i hørt om os?

Ved­hæft evt. investor-præsentation

Jeg accepterer Key­stones’ samar­be­jd­saf­tale


Test din case
Test hvor stærkt din case vil stå i netvær­ket. Din “Key­stones Score” giver en hur­tig indikation.

Tag testen her

Vil du foran i køen?
Ønskes en ser­iøs og mål­ret­tet pro­ces med Key­stones, kan man vælge mellem ét af føl­gende forløb:

Kom­pe­tence­Match
DKK 10.000,- plus moms

Investor­Match
DKK 20.000,- plus moms