Investormøde i Silkeborg

Investormøde i Silkeborg

Det første fællesmøde for de 3 vest­danske investor­netværk blev afholdt på Museum Jorn i Silke­borg i dag. En frem­ra­gende efter­mid­dag med 5 spæn­dende virk­somheder og 25 inve­storer i lokalet.