Startup funding trends

Startup funding trends

Inter­net Web Ser­vices dominerer startup fund­ing trends. Hele 25,7% af al fund­ing går til virk­somheder som arbe­jder med Inter­net Web Ser­vices, derefter springer den ned til 10,8% til Soft­ware virksomheder.

Deru­dover går næsten halvde­len af al fund­ing til virk­somheder på et stadie, hvor de har et pro­dukt klar til marked. På billedet oven­over kan ses flere spæn­dende fakta inden­for fund­ing trends.