Medlemsmøde

Infomøde: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Dato for næste infomøde er endnu ikke fastlagt.
Vil du inviteres, når det sker?
Keystones ApS / DTU Science Park, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby

Invitér mig til næste infomøde

Bliv kontaktet


Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri. Er du nyt medlem eller går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones? Hør om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt, om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.

 

Dét skal vi gennemgå

 

Derfor er Keystones sat i verden
Udfordringen, som de fleste kommercielle ildsjæle døjer med og hvorfor de melder sig ind i Keystones. Baggrund og resultater.

 

Økosystemet for startups
Styr på alle aktørerne? Få et overblik over mindst 17 forskellige aktører, som præger økosystemet og hør hvordan Keystones samarbejder med dem strategisk.

 

Karrieren som virksomhedsbygger / “Startup Executive”
Hør hvad der kræves, hvilken type cases, vi arbejder med, hvordan man kommer bedst i indgreb med dem og hvilke konkrete medlemsprofiler, man kan lade sig inspirere af.

 

Hvordan vi bygger virksomheder
Erfaringer om processerne fra første henvendelse til virksomhedsbyggerne hopper ombord: Screening, kvalificering, præsentationsmateriale, værdiansættelse, medlemsmøder, aftalevilkår mm.