Infomøde 22. maj: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Infomøde 22. maj: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri og går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones?

Hør om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt, om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.


Tid og sted

Tirsdag den 22. maj kl. 16–17 med efter­føl­gende networking

Keystones ApS – DTU Science Park
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Tilmeld­ing

Tilmeld hos: fps@keystones.dk, Fred­erik Ploug Søgaard
Tilmeld her

(begrænset antal pladser)


Dét skal vi gennemgå

Derfor er Keystones sat i verden
Udfordringen, som de fleste kommercielle ildsjæle døjer med og hvorfor de melder sig ind i Keystones. Baggrund og resultater.

Økosystemet for startups
Styr på alle aktørerne? Få et overblik over mindst 17 forskellige aktører, som præger økosystemet og hør hvordan Keystones samarbejder med dem strategisk.

Karrieren som virksomhedsbygger / “Startup Executive”
Hør hvad der kræves, hvilken type cases, vi arbejder med, hvordan man kommer bedst i indgreb med dem og hvilke konkrete medlemsprofiler, man kan lade sig inspirere af.

Hvordan vi bygger virksomheder
Erfaringer om processerne fra første henvendelse til virksomhedsbyggerne hopper ombord: Screening, kvalificering, præsentationsmateriale, værdiansættelse, medlemsmøder, aftalevilkår mm.