Lær at tiltrække risikovillig kapital

Lær at tiltrække risikovillig kapital

Vi gen­t­ager suc­ce­sen og inviterer til Mas­ter Class for kap­i­tal­sø­gende virk­somheder, med Uffe Bundgaard-Jørgensen som vært. Bliv klogere på hvor­dan inve­storer læser en for­ret­nings­plan, og hvor­dan man udvæl­ger og kon­tak­ter de rette inve­storer. Læs mere her.