Hvilken type virksomhedsbygger er du? Hvad vi har lært af samtaler med over 1000 ildsjæle

Hvilken type virksomhedsbygger er du? Hvad vi har lært af samtaler med over 1000 ildsjæle

 6 MIN. LÆSETID

Mange ildsjæle har krydset iværksætterlandskabet og har mødt Keystones undervejs. Med årene har vi set et mønster i hvilke profiler, der drages af iværksætteriet, og hvilke typer virksomhedsbyggere, de udvikler sig til. Om du er erhvervsmand, topleder eller ejerleder og overvejer fremtiden som medstifter, risikovillig rådgiver, fritidsiværksætter eller aktiv investor – her er nogle råd, før du går i aktion.


8 stereotype profiler:

1. Erhvervs- og karrieremanden, som søger nye/flere udfordringer og som råder over ekstra tid og evt. et mindre investeringsbeløb
2. Toplederen, som har opbygget formue gennem flere års højtlønnede stillinger
3. Ejerlederen, hvis virksomhed(er) skaber overskud nok til, at der kan investeres i nye projekter
4. Succesiværksætteren, som har opbygget og solgt et startup
5. Businessenglen, som har investeret i og evt. været med til at sælge op til flere virksomheder
6. Ejendomsinvestoren, som har flere succesfulde ejendomssalg bag sig
7. Arvingen, som forvalter en familiefond
8. Pensionisten, som har et overskud af tid, penge og erfaringer

6 typiske tilgange til iværksætteri

Det er altså individer med vidt forskellige baggrunde, der går ind i iværksætteri og som nu skal finde deres “iværksætteridentitet”.  ”Hvordan vil du bygge virksomheder? Hvad er din personlige iværksætterstrategi?”. De fleste kandidater, som vi taler med, er af gode grunde sjældent afklarede omkring disse spørgsmål. Svaret er ofte, at ”det afhænger af, hvad der kommer af muligheder”. Derfor gør Keystones en stor indsats for netop at formidle muligheder til vores medlemmer. Nedenfor er 6 måder at gribe de mange muligheder an på.

“Multikunstneren” (Fritidsiværksætteren)

Denne type virksomhedsbygger er – i modsætning til de følgende roller på listen – sjældent selvstændig beskæftiget. Man lever højest sandsynligt en tryg, men travl funktionærtilværelse. Det sætter naturlige begrænsninger for, hvilke ekstra jobs og projekter, man kan tillade sig at engagere sig i. Man skal dels være opmærksom på interessekonflikter, og dels at der er grænser for, hvor mange timer man kan investere og hvornår på døgnet, man kan tage møder og telefonsamtaler. I enkelte tilfælde har arbejdsgiveren defineret en helt klar politik for, hvad man må beskæftige sig med uden for jobbet. Her bliver rollen som virksomhedsbygger en hobby eller fritidsbeskæftigelse, hvor man deltager aftener eller weekender som passiv investor, medlem af bestyrelse eller advisory board.

Overvejer du denne tilgang, så skal du være opmærksom på, at denne type virksomhedsbygger ofte overvurderer egen tid og undervurderer travlhed. Alle intentioner er gode – men det kan knibe med at finde plads i hverdagen til netværksmøder, møder med startups, besvare mails, opkald osv. Hvis man oven i dette har børn, andre netværks- og fritidsinteresser og måske en MBA-uddannelse, der lige skal afsluttes, så kniber det yderligere. Når det er sagt, så kan det sagtens lade sig gøre. Det er flere af vores medlemmer et levende bevis på. Men vær realistisk omkring din fremtidige båndbredde og sæt et konkret og opnåeligt mål som f.eks.:

1. At starte blødt ud med at overvåge startup-landskabet. Screen 50-100 startups f.eks. via et Keystones-medlemskab i de første 6 måneder.
2. Identificér og etablér samarbejde med 1-2 startups inden året er omme.

En fordel ved at have iværksætteri som én blandt flere kasketter er, at man er bedre økonomisk garderet, hvis markedshypoteserne viser sig ikke at holde stik og startup-eksperimenterne slår fejl. Måske er der tid og penge tabt. Men der kommer stadig penge ind på kontoen den næste måned og næste måned igen, så privatøkonomien bliver ikke sat over styr. Multikunstneren kan være en blød overgang til de øvrige roller beskrevet nedenfor.

Den risikovillige rådgiver

Denne type virksomhedsbygger er ofte selvstændig og investerer primært timer i en eller flere startups som rådgiver, f.eks. ved aktivt arbejde i bestyrelser, advisory board eller et par timer om ugen som kommerciel ansvarlig. Lønmodellen kan være reduceret konsulent-honorar og/eller optjening af medejerskab. Arbejdet kan også være frivilligt på den korte bane, men med en langsigtet kommerciel relation for øje.

Udfordringen for denne type virksomhedsbygger er, at hvis man ikke fra starten får forventningsafstemt og evt. lavet en klar samarbejdsaftale, så kan man ende med at have investeret mange timer i mange projekter, der har bidraget til læring og netværk, men det økonomiske udbytte har været begrænset. Pas på frivillighedsfælden og vær præcis omkring, hvad du vil investere af timer. Før gerne timeregistrering med opgaver og tidsforbrug. Vær klar i mælet om hvad der forventes retur efter en aftaleperiodes udløb. Kan dine timer konverteres til ejerskab? Kan du investere til en nedsat værdiansættelse? Kan du få lov til at sende en regning for din tidsinvestering på den betingelse at X, Y og Z er opnået?

(Bliv medlem her og få et udkast til hvordan en sådan prøveaftale kan se ud)

Medstifteren

Denne type virksomhedsbygger søger primært én virksomhed, hvor man f.eks. kan gå ind på et tidligt stadie som partner og investere hovedparten af sin tid og/eller investeringsmidler, mod en hovedandel af virksomheden. Man er motiveret af medejerskab og fokus på at skabe én stor succes ad gangen, frem for mange små ”halve succeser”. Medstifteren er ofte en såkaldt ”serie-iværksætter”, såfremt man er lykkedes med at iværksætte flere bæredygtige forretninger.

Udfordringen for denne tilgang er ofte, at man “lægger alle æg i én kurv”. For at begrænse risikoen skal man meget gerne føle sig tryg ved det udvalgte projekt og dets succesmuligheder. Men det kan være vanskeligt at spotte den gyldne mulighed. Man indgår fuldt ægteskab med virksomheden og det kræver ikke blot en grundig evaluering af selve virksomheden, men måske i endnu højere grad af den anden partners personlighed, gensidige kemi mv. Vi anbefaler, at man starter ud med en prøveperiode for at evaluere på de personlige faktorer.

(Bliv medlem her og få et udkast til hvordan en sådan prøveaftale kan se ud)

Den aktive investor

Denne virksomhedsbyggers tilgang er typisk at investere i få virksomheder (2-5 stk), hvor der er tid og mulighed for at involvere sig aktivt i udviklingen. Dette kræver, at man besidder et unikt kompetencesæt, der kan tilføre virksomheden værdi.

Vær opmærksom på, at denne rolle er fagligt krævende. Har du lavpraktiske erfaringer med at opbygge startups, som du kan bidrage med? Det er ikke unormalt at komme ombord med høj selvtillid f.eks. fra en succesfuld erhvervskarriere eller som nylig sælger af en virksomhed, som man har bygget op gennem mange år. Dette gør dig ikke nødvendigvis til ekspert i andre brancher eller i at bygge virksomheder generelt. Man kan være ramt af ”brancheblindhed” og kulturforskelle. Mangler man selverkendelsen, så kan forholdet til de øvrige iværksættere i teamet forværres, fordi man både fagligt og kulturelt ikke passer ind, eller lever op til omgivelsernes forventninger. Selv syntes man måske at man har meget mere at byde på end pengene. Det er ikke sikkert at teamet er enige, når arbejdet først rigtig spidser til, og de svære opgaver skal løses. Husk at være ydmyg og lov ikke flere timer, netværk eller kompetencer, end du kan levere.

Porteføljebyggeren

Porteføljebyggeren investerer ud fra principperne om porteføljespredning f.eks. i 10-20-30 virksomheder med mindre beløb i hver. Statistisk set er chancerne for at opnå et afkast større, end hvis man investerede passivt i få virksomheder. Bemærk at selvom man har spredt sine æg, udelukker det ikke, at man også kan være delvist aktiv i enkelte af virksomhederne f.eks. gennem bestyrelsesarbejde.

Iværksætteren

Du kunne ikke modstå fristelsen og er gået i gang med at forfølge din egen idé og etablere egen virksomhed fra bunden. De primære prioriteter er at tiltrække kompetencer og evt. kapital til din virksomhed, før du evt. involverer dig i andres.