Equity-crowdfunding nu lovligt i USA

Equity-crowdfunding nu lovligt i USA

2015 er det store Equity-crowdfunding år. Loven har været 3 år under­vejs og nu sker det! Den almin­delige amerikaner kan investere i en ny amerikansk drøm. Måske den næste Great Depres­sion? Ihvert­fald har processen været hin­dret af bekym­ringer om investorbeskyt­telse. Ikke desto min­dre har amerikan­erne fun­det løs­nin­gen og nu er Sil­i­con Val­ley offi­cielt et super­marked for risikovil­lige småin­ve­storer. Så man­gler vi bare at Dan­mark føl­ger trop og kom­mer på banen med en dansk legalis­er­ing! Læs hele artiklen her.