DVCA Matchmaking konference

DVCA Matchmaking konference

Ken­neth præsen­terer “Risikovil­lig kap­i­tal — hvor­dan for­bereder du dig bedst som iværk­sæt­ter?” på DVCAs Match­mak­ing kon­fer­ence i Århus den 17. novem­ber og Køben­havn den 18. novem­ber. Læs mere herDet teg­ner til at blive et par frem­ra­gende møder, der er mange spæn­dende virk­somheder og inve­storer tilmeldt. Let the match­mak­ing begin