DTU Spinout Day invitation

DTU Spinout Day invitation

Efter 13 uger med pro­duk­tudvikling, piv­ot­ing, design af pro­to­type og meget mere er 21 high-tech start-ups klar til at pitche deres udviklingsre­jse og vise deres pro­duk­ter til inve­storer og iværk­sæt­ter entu­si­aster af den danske start-up community.

Hvis du har inter­esse inden­for iværk­sæt­teri og har lyst til at netværke med de næste NKT Pho­ton­ics, Podio eller Expan­ite, så tilmeld dig DTU Spin­out Day i DTU Sky­lab d. 25 maj 2016.

Tilmeld dig her