Keystones indlæg hos DTU Business

Keystones indlæg hos DTU Business

Jan giver indlæg på DTU Busi­ness om risikovil­lig kap­i­tal. Stor diskus­sion­slyst om, hvor­dan man bereg­ner virk­somhe­dens værdi i start-up segmentet.