CBS entreprenører på englejagt på CSE

CBS entreprenører på englejagt på CSE

I anled­ning af uge 47 “Global Entre­peneur­ship Week” afholdte BA Copen­hagen igen i år fælles arrange­ment med Copen­hagen School Of Entre­pre­neur­ship — læs CBS Observers artikel her