Case story: Sådan blev 15 investorer fundet til Radicover på rekordtid

Case story: Sådan blev 15 investorer fundet til Radicover på rekordtid

Radicover udvikler og pro­duc­erer anti-mobilstrålingsløsninger – f.eks. cov­ers til trådløse appa­rater, som mobil­tele­foner, tablets eller babyalarmer. Pro­duk­terne er udviklet sam­men med anerk­endte pro­du­cen­ter af bl.a. luft– og rum­fart­ste­knologi og testet og effekt-dokumenteret på de førende uafhængige og god­k­endte test­lab­o­ra­to­rier i verden.

Virksomheden stod på tærsklen til at udvide inter­na­tion­alt – særligt på det amerikanske marked, hvor storkun­der som Wal­mart havde udtrykt inter­esse. Udfor­drin­gen var der­for, at tiltrække kap­i­tal og erfarne folk hur­tigt, som kunne hjælpe med at imødekomme efter­spørgslen fra inter­na­tionale kun­der og distributører.

Key­stones sendte Radi­cover på sce­nen til Dan­marks Busi­ness Angel Årsmøde 2017 og faciliterede en deal­mak­ing runde, hvor lead investor og 14 inve­storer på kort tid blev iden­ti­fi­ceret. Op til selve dagen havde Key­stones sikret, at investor­ma­te­ri­ale og pitch var på højeste niveau.

Læs mere her