Case story: Investormodning og investormatch

Case story: Investormodning og investormatch


Gekkobrain


Udfor­dring


Gekkobrain søgte risikovillig kapital og kompetencer til at realisere deres internationale vækstpotentiale. Udfordringen var at få udarbejdet det rette investormateriale og identificere de rette investorer inden for en overskuelig tidshorisont.


Løs­ning


Keystones hjalp med udformning af professionelt investormateriale, pitch træning, målrettet investor-opsøgning og investormøder i hele Danmark. Resultatet blev, at Gekkobrain inden for 2 uger fik identificeret to relevante investorprofiler, som kort tid efter investerede et millionbeløb hver og tog plads i bestyrelsen.


Om Gekkobrain


Lige nu står 80.000 SAP-kunder med en uoverskuelig opgradering til den nye version af SAP baseret på big data. De fleste har tilbygget deres egne SAP-systemer med hjemmekoder og det skaber dyre problemer, når SAP skal opdateres. Det problem løser Gekkobrain pt, som de eneste i verden.


Læs mere her