Case story: Investering fra en bred aktionærkreds

Case story: Investering fra en bred aktionærkreds


Codesealer


Udfor­dring


Codesealer havde på kort tid gjort sig bemærket blandt en bred gruppe potentielle aktionærer. Hurtigt gjaldt det om at få omsat et stort antal investorinteresser til en konkret investering, uden at det tog tid fra vigtige opgaver som salg og kundemøder.


Løs­ning


Keystones overtog alle investor relations og den daglige investorkommunikation blandt en bred kreds af tilsagnsgivere. Keystones var med til at sikre, at der blev gennemført fuldtegning inden for en aftalt tidsramme.


Om Codesealer


Codesealer leverer en ny type IT-sikkerhedsløsninger særligt til den finansielle og offentlige sektor. Produktet beskytter mod IT-angreb af typen “man-in-browser/Middle”, der repræsenterer 10% af cyber-kriminalitet – et 500 mia. dollar marked.


Læs mere her