October 2018
10 investor pitch skabeloner. Bliv klar til din investorpræsentation

Skal du i gang med lave en investor præsen­ta­tion — også kaldet “investor pitch deck”? Her har vi lis­tet links til hjemmesider, hvor du hur­tigt kan finde ska­be­loner, inspi­ra­tion og hjælpeværk­tø­jer til din investor­præsen­ta­tion. Flere

08

okt
2018
September 2018
Sådan værdiansætter du dit startup

Vær­dian­sæt­telse af opstartsvirk­somheder er en vanske­lig og i nogens øjne en håbløs dis­ci­plin. Ikke desto min­dre har spørgsmålet om værdi det ofte med at vende tilbage og vores under­søgelser viser, at værdis­æt­ning er den største invester­ing­shin­dring

16

sep
2018

september 2018

Page 1 of 2012345...1020...Last »