Analyse af 8 potentielle vækstkanoner: Skal det næste guldæg findes på First North?

Analyse af 8 potentielle vækstkanoner: Skal det næste guldæg findes på First North?

Vækstbørsen First North i København giver risikovillige investorer mulighed for at investere tidligt i fremtidens virksomheder. Med Monsensos kommende notering for øje har vi bedt aktieanalytiker John Stihøj kigge nærmere på otte af de nuværende selskaber på børsen, som har potentiale til at blive det næste guldæg.

 

På vækstbørsen First North i København er der noteret 24 selskaber. I artiklen her ser vi nærmere på otte af dem, som har en rimelig daglig børsomsætning og størrelse i markedsværdi.

Listen består af nogle ”gamle” selskaber, hvis primære formål på børsmarkedet givetvis er at sikre fri omsættelighed af selskabets aktier, men der er overvægt af ”newcommers” – altså selskaber der er gået på børsen i de senere år.

Generelt kan First North nemlig betragtes som en rugekasse for selskaber i den tidligere opstartsfase, der har behov for egenkapital til at komme videre med deres ideer og visioner.

Investorernes interesse for First North selskaber er imidlertid meget begrænset, hvilket dels skyldes lav omsættelighed i de fleste af disse aktier og dels som en følge af kursudviklingen, der i de fleste tilfælde har været skuffende. Det interessante er dog at vurdere, om der er et eller flere af selskaberne, der kommer over startfasen, og som efterfølgende viser sig at blive til et ”guldæg”.

Høj risiko – med potentiale for højt afkast

Investering i First North-selskaber kræver høj risikovillighed og bør kun foretages med langt sigt for øje. Desuden skal man som investor være klar til løbende at møde op med flere penge, når selskaberne foretager supplerende emissioner. Det er ”The Name of The Game”. Investering i First North selskaber har i høj grad karakter af venturekapital med høj risiko og muligvis højt afkast over tid.

First North børsen fravælges af mange investorer – måske med god grund – da der har været mange skuffelser, hvor store drømme ikke er blevet indfriet. Der har desuden været kritik af prisfastsættelsen af de senere års IPO-aktiekurser, hvor rådgiverne og selskaberne har været meget optimistiske i deres prisfastsættelse.

Via First North får almindelige investorer imidlertid mulighed for at være med fra den helt tidlige startfase, og i sidste ende kan et eller flere af disse selskaber blive den helt store vinder, der giver fantastiske afkast. Investering bør altid spredes på flere selskaber, og man skal være klar over, at nogle af de pågældende selskaber ikke kommer i mål men ender i nul og nix.

Agillic – kurs 19 – børsværdi 164 mio. kr. 

Agillic tilbyder omnichannel løsninger til brug for målrettede og personificerede reklamer baseret på brug af en egenudviklet marketing-automation-software kaldet Customer Marketing Platform.

Selskabet sælger værdiskabende løsninger til sine kunder, der så kan skræddersy deres marketingsaktiviteter på en personlig og kundecentreret måde, bl.a. ved brug af kunstig intelligens (Artificial Intelligence). Det drejer sig om at opsamle og bearbejde data for efterfølgende at kunne anvende informationsdatabasen i målrettede, individuelle kampagner med fokus på udvalgte slutkunder.

Agillic ́s forretningskoncept er skalerbart. Det gælder hele tiden om at få flere kunder og samtidig fastholde bestanden. Det er imidlertid dyrt at få fat i nye kunder, hvorfor man fortsat har cash- burn. Agillic oplyser, at en ny kunde vil give overskud efter 2,6 år (tallet var 1,7 år ultimo 2018). Det er en klar del af strategien at acceptere dette cash burn i starten. Det vigtige punkt er at få flere nye kunder ind i butikken, end dem man mister (churn), ligesom de bestående kunder helst skal udvide deres forretningsomfang med Agillic. Andet halvår 2019 har medført en ekstraordinær høj churn-rate – en tendens der hurtigt skal bremses. Over tid vil udgiften til nye kunder blive kompenseret ved et voksende kundeunderlag.

Agillic har som mål, at man i løbet af 2020 bliver overskudsgivende (EBITDA). Børskursen og – værdien af selskabet er på det seneste faldet markant, hvilket i høj grad kan tilskrives en igangværende emission med det formål at hente mindst 21,6 mio. kr. i ny kapital – penge der skal sikre en fortsat international ekspansion. Til at lede denne proces er Emre Gürsoy pr. 01-03 tiltrådt som ny CEO. Han afløser en af stifterne, Jesper Valentin Holm, som i stedet bliver CRO (Chief Revenue Officer). Der er få aktier ude i frit flow, idet stifterne og ledelsesgruppen ejer 79 % af alle aktier (før emissionen der blev indledt 30-03).

Udsigten for i år er en omsætningsfremgang på 6-17 % til 57-63 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 1- 6 mio. kr. En vækst på 6-17 % er flot, men i tidligere år har væksten været langt højere. Tilførsel af ny kapital var uundgåelig. Nu skal pengene anvendes optimalt, så man sikrer sig den nødvendige base for fremtidig vækst både indenlandsk men især internationalt. Sidste år lykkedes det at vinde den første kunde i både Australien og USA. Kernegruppen af kunder ligger i Danmark, Sverige, UK og DACH (Tyskland, Østrig og Schweiz).

Astralis – kurs 5,1 – børsværdi 292 mio. kr. 

Selskabet blev i november 2019 børsnoteret til kurs 9,0. Dette nye e-sport-selskab tiltrak sig stor opmærksomhed, men de første måneder på børsen har været aldeles skuffende kursmæssigt. Det selskab, der blev børsnoteret, blev først stiftet 31-07-2019, og købte så straks pr. 14-08-2019 Astralis Group Management ApS. De tre personer i bestyrelsen med ansvar for Prospektet tiltrådte så sent som 08-11-2019, dvs. lige før aktiesalget gik i gang. Det skal dog anføres, at de to topchefer Nikolaj Nyholm og Jakob Lund Kristensen har været i gang siden 2016, altså i tre år.

Balladepunktet er, hvad de nye aktionærer får for deres penge, og hvilket perspektiv en sådan aktie egentlig rummer fremover som investering? Det drejer sig om de kommercielle muligheder i e- sport, og selskabets evne til at drive en sådan forretning plus risikoforholdene i en branche, som er udsat for ”easy come, easy go”. Er det en ny raket i lighed med de første års prisudvikling på Bitcoin, eller er det vurderet på langt sigt bare et useriøst flip?

Virkefeltet er reelt set underholdning, og der er kun penge i det, hvis man kan forblive i toppen. Samtidig er penge faktisk i sig selv en forudsætning og dermed barriere for andre nybegyndere. Man skal nemlig ikke kun råde over en trup af spillere men også upfront betale for overhovedet at få adgang til at deltage i de afgørende events med mediedækning – og det udgør gevinstfeltet. Som forretning sker der derfor en regulær økonomisk satsning på succes ved turneringerne. Her har Astralis klaret sig fint, men de seneste resultater halter.

Der er store penge i rettighederne til at deltage i disse lukkede turneringer m.m., men for os at se er det uvist, hvem der reelt ejer disse rettigheder. Ledelsens forventning for 2020 og 2021 lyder på stærkt stigende omsætning, men EBITDA (Brutto cash flow fra driften før af- og nedskrivninger) vil blive liggende nede omkring nulpunktet (forventet omsætning i 2020 på 60-70 mio. kr. og et negativt EBITDA på 3,5-5,0 mio. kr. Et gennembrud med salg af reklamer (sponsor)skal opnås. Astralis er: ”Fun to play, but hard to win”.

GreenMobility – kurs 65 – børsværdi 156 mio. kr. 

GreenMobility tilbyder åben adgang (efter oprettelse som kunde) til leje af el-bybiler. Det startede i København, hvor man er tæt på at udvise break-even på driften. Erfaringen fra København skal overføres til andre byer enten ved at indgå franchise-aftaler med partnere eller ved selv at forestå hele driften m.m. Startudgifterne er størst, såfremt GM selv skal forestå driften, men omvendt ligger der også her et langt større indtjeningspotentiale (ingen partner til at dele udgifter og indtægter med).

Oprindelig var ideen at udvide på franchisebasis, men det ser ud til at man i stedet i overvejende grad hellere vil ”gå selv”. Oslo er åbnet på franchise basis. Århus åbnes for egen regning. Derudover er GM på vej med et åbne i Malmø og Gøteborg i Sverige, Antwerpen i Belgien og Wien i Østrig.

Ideen er at udvide til 15 byer i Europa inden udgangen af 2021. Det skal danne basis for break-even på driften ultimo 2021. Nye penge (32,5 mio. kr.) er blevet hentet i efteråret 2019. Vi finder konceptet interessant, idet GM rammer flere megatrends: 1) Deleøkonomi er populært – især hos unge mennesker. 2) GM bidrager til at løse forureningsproblemer og P-udfordringer i storbyerne – problemer der vokser sig større og større. Hvis alt lykkes for GM i eget regi, vil aktien kunne stige på sigt. Lykkes det derimod ikke, vil selskabet sandsynligvis blive opkøbt af en af de andre store aktører i branchen (bilfabrikanter).

Konsolidator – kurs 42 – børsværdi 620 mio. kr. 

Børsnoteringen fandt sted 10-05-2019 til kurs 8,8. Konsolidator er i lighed med Agillic en SaaS virksomhed – Software as a Service. Produktet er en digital økonomifunktion i form af en cloud- løsning, som kunderne betaler et fast månedligt abonnement for. Regnskabstal vises i realtid og giver overblik som et effektivt værktøj til at udarbejde ledelsesrapporter, årsregnskab m.m. Danmark er selskabets største marked. Succes fra Danmark eksporteres til Sverige og Schweiz. Nye lande med ønsket ekspansion er Tyskland og Østrig samt UK.

Den første tyske kundeaftale blev indgået i december. I juli sidste år blev der indgået aftale med en kunde i England. Der er igangsat salgsaktiviteter i udvalgte lande, og man har kontakt til potentielle implementeringspartnere i flere lande (senest en partner for Malaysia og Singapore). Succes i Danmark søges således internationaliseret, hvilket er strategien og årsagen til at man søgte på børsen og opnåede en kapitalindsprøjtning.

Annual Recuring Revenue voksede pr. 31-12-2019 med 71 % til 4,6 mio. kr. De fem største aktionærer ejer 86 % af aktierne, så der er tale om et meget lille frit flow af aktier.

Kursudviklingen taler sit tydelige sprog: Børsnoteringen har været en succes. Men kan det fastholdes? Aktiekursen ser temmelig anstrengt ud med en børsværdi på 620 mio. kr. sat i forhold til en omsætning i 2019 på 4,7 mio. kr., et EBITDA-underskud på 9,1 mio. kr. og et nettounderskud på 7,9 mio. kr. Man skal virkelig tro på succes med internationaliseringen for at købe aktien.

Odico – kurs 13 – børsværdi 178 mio. kr. 

Hovedaktiviteten er udvikling, fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr.

Odico driver endvidere en ordrebaseret projektforretning med intern anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i forskellige materialetyper. I det seneste regnskabsår 01-07- 2018 til 30-06-2019 har Odico gennemført en lang række produktionsopgaver for forskellige industrisegmenter, herunder vindmølleindustrien, betonindustrien og arkitektonisk design.

Desuden har Odico nået de planlagte centrale milepæle i virksomhedens fortsatte teknologiudvikling, ligesom der er gennemført videreudvikling af softwareplatformen for robotstyring, som ligger til grund for kommende videreudvikling af Factory On The Fly konceptet, samt opbygningen af en fysisk demonstrationsenhed af Factory On The Fly hardwareplatformen.

Omsætningen i seneste årsregnskab var 5,0 mio. kr. med et nettoresultat på -6,3 mio. kr. Egenkapitalen var bogført til 27,6 mio. kr., og den likvide reserve var 4,4 mio. kr. For indeværende regnskabsår (frem til 30-06-2020) venter Odico en uændret omsætning og et resultat før skat på minus 8-10 mio. kr. Der vil altså blive tæret på egenkapitalen.

Frem til primo april ventede Odico ellers en fordobling af salget, men Corona-virussen fører til tilbageholdenhed hos selskabets kunder. Efter Corona-krisen forventer Odico at komme stærkt igen. Historikken er for kort til, at man kan vurdere selskabets fremtidsudsigter, men robotteknologi vil jo med stor sandsynlighed vinde mere og mere indpas fremadrettet.

Scape Technologies – kurs 12,8 – børsværdi 172 mio. kr. 

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet bin-picking løsningen SCAPE Bin-Picker. Udover salg af løsningen, leveres en række services mod ekstra betaling. Selskabet har kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina. Der er tale om løsninger med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende robotmærker, der anvendes i industrien, fx KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots.

Allerede inden verden blev ”ramt” af Corona-virussen meddelte Scape, at omsætningen i 2019 ville lande på niveau med 2018. Før var der ventet en betydelig vækst. Årsagen er langsommere beslutningsprocesser hos kunderne – i flere tilfælde bilindustrien, som er en af selskabets fokuskundegrupper. Dette må være blevet forstærket af udbruddet af Corona. Anvendelsesmulighederne for selskabets bin-picking teknologi ser ud til at være stort, men altså pt. hæmmet af udefrakommende begivenheder.

Vi forventer, at der i nær fremtid vil blive gennemført en aktietegning, da den likvide reserve må være tæt på udtømt. Vi vurderer derfor, at man skal afvente en eventuel kapitalrejsning før et engagement i aktien. De ni største aktionærer ejer 72 % af aktierne.

Seluxit – kurs 10 – børsværdi 98 mio. kr. 

Selskabet blev grundlagt i 2006. Seluxit beskæftiger sig med Internet of Things. Det betyder, at der ikke kun fokuseres på en del af processen, idet man står ved kundens side i hele processen fra ide til teknisk specifikation, til udvikling, produktion, drift og vedligehold.

Selskabet har forskudt regnskabsår (01-07 til 30-06), og seneste regnskab omfatter halvåret frem til 31-12-2019. Regnskabet er præget af opbygning af salgsorganisationen og produktudvikling. I halvåret var der tale om en voldsom stigning i omsætningen fra 5,0 til 14,1 mio. kr. og et underskud før skat på 1,4 mio. kr. (-3,4 i samme periode året før). Seluxit satser på at opnå en omsætning, der runder 20 mio. kr. med et negativt resultat før skat på 6-7 mio. kr.

Tilførslen af 26 mio. kr. fra børsintroduktionen i 2018 kan dække lignende underskud flere år frem, så der bliver næppe behov for ny kapital i nær fremtid. Selskabet synes at være et af de mest velkonsoliderede af de i denne artikel omtalte firmaer. Vi mener, at fremtiden for dette selskab forekommer interessant.

ViroGates – kurs 61 – børsværdi 186 mio. kr. 

ViroGates har udviklet en analysemetode til at måle forekomsten af proteinet/biomarkøren suPAR i blodet med henblik på brug på akutafdelinger som et vigtigt redskab til at ”grovsortere” patienter. Testen kan prognosticere, om en person er i risiko ved at have et for højt inflammationsniveau, eller om det er forsvarligt at sende personen hjem uden start af en omfattende udredning og behandling. Dermed kan man undgå mange unødvendige og dyre undersøgelser og indlæggelser. For sundhedsvæsenet burde der være store besparelser ved brug af suPAR til grovsortering af patienter ved deres første fremmøde. Testen anvendes i dag på seks sygehuse. Salgsudrulningen er i fuld gang, og det foregår ved at lade akutafdelinger afprøve suPARnostic testmetoden. Pr. 31-12- 2019 udførtes der tests på +50 sygehuse i Europa.

Metoden for måling af biomarkøren suPAR har indtil nu kun været kompatibelt til laboratorieudstyr fra Roche, men for nylig er der kommet godkendelse til brug i udstyr fra Siemens Healthineers. Det kan blive den afgørende salgsparameter, så akutafdelinger på endnu flere sygehuse vil gøre brug af suPAR. Målet er at have 40 betalende sygehuse som kunder ved udgangen af 2020, idet ledelsen så forventer at være cash-flow positiv. Dette mål synes for nærværende at være temmelig optimistisk, idet Corona medfører udskudte beslutningsprocesser på hospitalerne, der har rigeligt at gøre med at klare Corona-udbruddet.

ViroGates sælger suPAR til 20 EUR pr. måling, mens costprisen er på blot 1-2 EUR – altså et højt dækningsbidrag. Derfor gælder det om hurtigt at udbrede brugen, idet det vil booste indtjeningen. Der har endnu ikke været behov for tilførsel af ny kapital, men det kan blive tilfældet, hvis man ikke opnår break-even på driften i år. Den likvide reserve andrager ultimo 2019 i alt 41,4 mio. kr. efter et år med en omsætning på 3,6 mio. kr. og et nettounderskud på 18,8 mio. kr.

ViroGates har gode odds for at blive en interessant langsigtet investering. Produktet er færdigt og planen for udrulning af salget er ved at blive gennemført, men det besværliggøres af Corona epidemien, der ellers burde føre til øget fokus på selskabets produkter. Risikoen er dog høj i en sådan virksomhed i den tidlige fase af kommercialiseringsprocessen, hvor meget kan gå galt. Det er nu produktet skal vise sin styrke.