7 råd om den effektive bestyrelse

7 råd om den effektive bestyrelse

1. Gå efter den gode personlige kemi, når du vælger nye bestyrelsesmedlemmer

God personlig kemi giver langt de bedste resultater i en bestyrelse. Der skal være en åben og konstruktiv dialog i bestyrelseslokalet, og alle skal have viljen til at lytte til andre synspunkter end ens egne.

2. Få hjælp udefra til rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer

Hvis du mangler velegnede kandidater til din bestyrelse, kan det være en god idé at få hjælp til rekrutteringen.

3. Sæt nye bestyrelsesmedlemmer godt ind i din forretning

Giv dine bestyrelsesmedlemmer et fyldigt og reelt indblik i din forretning. De skal kende både svagheder og styrker. Når medlemmerne har den viden, kan de rådgive dig bedst muligt ud fra dine behov.

4. Sørg for at udarbejde godt materiale forud for bestyrelsesmøderne

Et godt bestyrelsesmøde kræver grundig forberedelse hele vejen rundt om bordet. Det betyder, at den daglige ledelse i din virksomhed skal levere godt materiale forud for bestyrelsesmøderne.

5. Kør bestyrelsesmøderne efter en fast skabelon og skab en effektiv beslutningskultur

Fordelene ved faste rammer omkring møderne er struktur og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der skal eksekveres på beslutninger, og konkrete opgaver bør udstyres med en deadline og en ansvarlig person.

6. Sørg for at møderne handler om forretningsudvikling og strategi – ikke daglig drift

En bestyrelsen skal ikke beskæftige sig med driften i virksomheden. Derimod skal den diskutere de mere overordnede forhold alt efter, hvilken situation virksomheden står i. Generelt skal en bestyrelse passe på ikke kun at kigge bagud til bestyrelsesmøderne.

7. Evaluér bestyrelsens kompetencer løbende og skift medlemmerne ud, hvis det er nødvendigt

Selvkritik hos bestyrelsesmedlemmer er vigtig, og de skal være klar til at trække sig, hvis virksomheden har brug for andre kompetencer i forhold til den situation,  virksomheden står i. Hvis evalueringen af bestyrelsen eksempelvis er et fast punkt på dagsordenen én gang om året, så er det helt legitimt at tage snakken om, hvorvidt nogle medlemmer i bestyrelsen burde skiftes ud.

 

Læs også: “Guide: Alt om bestyrelsesarbejde, bestyrelsesuddannelser og om at blive bestyrelsesmedlem”

 

Overvejer du at blive bestyrelsesmedlem i et startup?
Læs mere om medlemskab af Keystones her