Kunsten at tiltrække risikovillig kapital

Kunsten at tiltrække risikovillig kapital

Vi inviterer til mas­ter class ud i kun­sten at tiltrække inve­storer til din virk­somhed. Du får en hæs­blæsende og inter­ak­tiv dag, bl.a. med konkret input til værdis­æt­ning og kap­i­tal­be­hov for din virk­somhed. Vi ser nærmere på investor­ma­te­ri­alet, hvor­dan inve­stor­erne vur­derer virk­somhe­den, de gængse ter­mer i et term sheet og meget, meget mere. Det sker i Lyn­gby, Køge, Kold­ing, Aal­borg og Aarhus. Delt­agelse er gratis — læs mere om hvert enkelt arrange­ment herun­der og tilmeld dig hos Eva på ej@keystones.dk

Lyn­gby — 10. april
Køge — 11. april
Kold­ing — 17. april
Aal­borg — 23. april
Aarhus — 24. april