5 master classes for investorer

5 master classes for investorer

Aktive investeringer i væk­stvirk­somheder er hverken kunst eller hokus pokus. Rollen som investor er tvær­ti­mod en pro­fes­sion, der kræver særlig kom­pe­tence og teknik at mestre. Vi har fornø­jelsen af at invitere til ”Mas­ter Class for busi­ness angels og inve­storer” – et heldagspro­gram i top­klasse for både poten­tielle, nye og erfarne inve­storer. Dagens toast­mas­ter er Søren Hougaard – en af de mest erfarne busi­ness angels i Dan­mark. Det sker i Odense, Lyn­gby, Roskilde, Aarhus og Aal­borg. Delt­agelse er gratis — læs mere herun­der og tilmeld dig hos Eva på ej@keystones.dk

Odense — 5. sep­tem­ber
Lyn­gby — 10. sep­tem­ber
Roskilde — 12. sep­tem­ber
Aarhus — 18. sep­tember
Aal­borg — 19. september