5 konkrete råd om at rejse kapital

5 konkrete råd om at rejse kapital

I mange af de præsen­ta­tioner og kap­i­tal­run­der, vi møder til dagligt, snubler iværk­sæt­teren ofte over nogle af de punk­ter, vi har lis­tet forne­den. Hav dem i baghovedet, før du indleder kapitaljagten.

 

1) Vær klar i spyt­tet
Præsen­tér busi­ness casen klart og tydeligt, så inve­stor­erne forstår den på 10 min.

2) Sælg, sælg, sælg
Hav fuld fokus på kun­der og på at opbygge “stay­ing power” hurtigt.

3) Bevar real­is­men
Vær real­is­tisk omkring vær­dian­sæt­telse, kap­i­tal­be­hov og investor­pro­fil – og hav flere investor­bolde i luften på samme tid.

4) Hav 360 graders tjek på tin­gene
Unikt pro­dukt, attrak­tivt marked, et stærkt team, strategi og forretningsmodel.

5) Få aftalen i hus
Fokusér på at få en aftale i hus frem for at få alle dine egne krav opfyldt.

 

Læs også Kapitalguiden