125+ års erfaring og en enorm lyst til at gøre en forskel: Vi stiller skarpt på fem nye virksomhedsbyggere

125+ års erfaring og en enorm lyst til at gøre en forskel: Vi stiller skarpt på fem nye virksomhedsbyggere

Det eksistentielle valg, når du er over den første ungdom og karrieren er på skinner: Nyder du turen, måske i en spritny Porsche? Eller ryster du posen og udforsker, hvordan kompetencerne kan bruges i en helt ny sammenhæng? Få bud på svar og meget mere i denne artikel, hvor vi taler med fem nye medlemmer af Keystones om deres erfaringer, motivation og bidrag til netværket.

 

Mød Lena, Mette, Anne-Marie, Anette – og Anne-Marie

Vores fem nye medlemmer har det til fælles, at de har gjort karriere i en række succesfulde og solide virksomheder i ind- og udland, og at de har mere end almindeligt god forstand på ledelse. Derudover er de ret forskellige, som det fremgår af miniportrætterne.

Når startuppen skal ud over Danmarks grænser – og samtidig bevare gejsten

Lena Beck Rørvig: HR i virksomheder, siden 2008 egen internationale konsulentforretning inden for HR, ledelse og coaching – samt diverse poster som bestyrelsesmedlem- og formand, bl.a. for American Friends of SMK.

Hvorfor Keystones?

”Op til dot com-boblen arbejdede jeg i en it-startup. Det var den mest spændende arbejdsplads, jeg har haft. Nøgleord er forandringsparathed, korte beslutningsveje, alle har et holistisk kendskab til virksomheden og inspirerer på tværs af faggrupper. Den stemning vil jeg gerne opleve igen! Keystones arbejder med spændende case-virksomheder, videndeling og er også en god måde at teste kemien med de andre medlemmer”, udtaler Lena Beck Rørvig.

Dit bidrag – og hvordan det vil skabe værdi?

”Der er især to områder, hvor jeg kan hjælpe danske startups: Jeg er internationalt forankret. Det er der, jeg bor og arbejder, og dér, jeg har mine kontakter. Og så har jeg forstand på organisationer og især menneskene i dem. Iværksættere møder mange udfordringer og skuffelser undervejs. Med mine coaching-kompetencer kan jeg hjælpe dem igennem med gejsten i behold!”


Når organisationen går fra spaghetti til fast struktur – og vækst

keystones, , startup, investor, kvinder
Mette Thorgaard: MBA i entreprenørskab efterfulgt af 25 år i nogle af verdens største virksomheder som leder indenfor bl.a. operations, processoptimering, finans og salg.

Hvorfor Keystones?

”Jeg bliver helt grundlæggende begejstret over idéer, der kan løse problemer! Så begejstret, at jeg har droppet sikkerhedsnettet og den store bil til fordel for at investere min viden og kapital i startups, jeg tror på. Keystones giver mig mulighed for at accelerere min læringsproces i forståelsen af økosystemet og de spilleregler, der gælder i det”, udtaler Mette Thorgaard.

Dit bidrag – og hvordan det vil skabe værdi?

”Jeg er specialist i processer, roller og ansvarsfordeling, som jeg har arbejdet med i mange forskellige virksomheder og sammenhænge. Når en startup når til scaleup, hjælper procesforståelsen med til at løfte startup’en ud af den løse spaghetti-struktur og over i en mere robust og skalérbar organisation. Kundefokus og brugbar kundefeedback er et andet mantra for mig: Idéen kan være nok så god, men hvis slutbrugere ikke køber den, er det lige meget. Struktur og stringens tilsat en masse entusiasme og optimisme”.


Når idéer og powerpoints skal omsættes til en unik og autentisk fortælling

keystones, , startup, investor, kvinder
Anne-Marie Hall Henriksen: 25 års international marketing erfaring primært indenfor healthcare og life science, dels som medarbejder i globale markedsledere, dels som selvstændig konsulent.

Hvorfor Keystones?

”De seneste 15 år har jeg haft kontakt til over 100 startups som rådgiver i forskellige vækstprogrammer, så den verden kender jeg så at sige indefra. I Keystones regner jeg med at få en bedre forståelse for investorernes synsvinkel: hvad lægger en investor vægt på, hvad skal der til, før en investor fatter interesse for en bestemt startup?” udtaler Anne-Marie Hall Henriksen.

Dit bidrag – og hvordan det vil skabe værdi?

”Overskrifterne er marketing og story-telling. Altså at gøre kunder og andre stakeholders interesserede i startup’en og det, den tilbyder. Jeg har hjulpet mange iværksættere, som var betagede af egne idéer og teorier, med at formulere den autentiske fortælling, som både er tro mod idéerne og skaber interesse hos aftagerne”.


Når strategien skal bringes til live og ind under huden hos alle medarbejdere

keystones, startup, investor, kvinder
Anette Skibsted: Executive MBA i innovation og leder i private og offentlige virksomheder i over 30 år, med stor erfaring indenfor kritisk infrastruktur og ledelse af projekter i størrelsesordenen op til 1,5 mia DKK.

Hvorfor Keystones?

”Jeg var på udkig efter nye måder at nyttiggøre mine mange og differentierede erfaringer. Et medlem af Keystones anbefalede mig netværket. Jeg ser Keystones som et netværk, hvor man kan hjælpe startups med at komme videre fra idé til bæredygtig virksomhed – og få en masse ny inspiration, som får os alle til at vokse og shine,” udtaler Anette Skibsted.

Dit bidrag – og hvordan det vil skabe værdi?

”Fællesnævneren for min karriere har hele vejen været at føre strategier ud i livet. I relation til startups er netop visionens transformation til strategi og proces vigtig for at komme fra idé til produktion og omsætning. Løse de udfordringer, der uvægerligt opstår – uanset om årsagen er teknik, mennesker eller noget helt andet. Sørge for at erfaringer løbende bliver indarbejdet i processer og mål bliver justeret, så man kan fortsætte med at levere et konkurrencedygtigt produkt. Jeg bliver oplevet som en person der er optimistisk, meget energisk, målrettet og beslutsom.”


Når svære forhandlinger er en del af startuppens fortsatte udvikling

keystones, startup, investor, kvinder

Anne-Marie Bro Vedstesen : 30 års ledererfaring, heraf 15 som CEO for Apotekernes Amba, med ansvar for at starte og udvikle brands og virksomheder.

Hvorfor Keystones?

”Jeg fik Keystones anbefalet af et medlem, da det fantastiske projekt, jeg arbejdede på som business development consultant, blev ramt af corona. At drive udvikling er noget jeg kan og gerne vil – og Keystones lyder som det helt rigtige set-up for mig,” fortæller Anne-Marie.

Dit bidrag – og hvordan det vil skabe værdi?

”Jeg bringer erfaring med forretningsudvikling og ledelseskompetencer til bordet. Med udgangspunkt i salg/marketing arbejder jeg struktureret med forretningsudvikling og sikrer, at strategiprocessen er gennemarbejdet, og at der er styr på, hvilke finansielle og personalemæssige ressourcer, der er nødvendige for at lykkes. Som leder bidrager jeg med at skabe overblik og få gejst, glæde og fremdrift tilbage i projektet, når det løber ind i de uundgåelige udfordringer. Med min store erfaring med forhandlinger kan jeg desuden bidrage både med selve forhandlingsoplægget samt indgå som forhandler med alle former for partnere.”