Brug det nære netværk og crowd­fund­ing til at komme hur­tigt videre fra idé til marked.Få hjælp til at sætte holdet, der skal udvikle din for­ret­ning til en kom­mer­ciel succes.Bliv intro­duc­eret til risikovil­lige pri­vat­in­ve­storer med inter­esse i vækst-virksomheder.