Tool­box 

Virk­somheds­byg­gerens bed­ste værk­tø­jer præsen­teret på 60 minutter. 

(Kun for medlem­mer. Læs mere om medlem­skab her)

Feb­ruar

22feb16:00- 17:00

Sådan kom­mer du ind i et startup

April

19apr16:00- 17:00

Kom i gang som lead investor

Juni

14jun16:00- 17:00

Live investor forhan­dling og værdisætning

August

23aug16:00- 17:00

Det danske kap­i­tal­land­skab for finan­sier­ing af startups

Okto­ber

25okt16:00- 17:00

Sådan kom­mer du i gang med sweat equity aftaler

Decem­ber

20dec16:00- 18:00

Sådan arbe­jder du i et startup