Mød lovende startups

Bliv medlem og deltag året rundtReservér plads

Maks 15 pladser pr. pitch

August

17. august
24. august
31. august- Tool­box

September

14. sep­tem­ber
21. sep­tem­ber
28. sep­tem­ber - Green Tech Challenge

 

Oktober

5. okto­ber - Toolbox
26. okto­ber


November

9. novem­ber
15. novem­ber - Odense Investor Summit
16. novem­ber
23. novem­ber

December

7. decem­ber - Toolbox
14. decem­ber

 Møderne afholdes hos Key­stones i Forsker­parken på Scion DTU. Deru­dover afholdes også et sti­gende antal aktiviteter uden­for Sjæl­land i takt med at netvær­ket vokser. Gæsterne bliver typisk præsen­teret for en 10 min. pitch efter­fulgt af 30 min. spar­ringsrunde med ugens udval­gte startup.

 

Døren er åben for medlem­mer de fleste tors­dage af året. Der er maks 15 pladser pr. møde. Medlem­merne har, lige­som de præsen­terende virk­somheder, været igen­nem en ansøgn­ing­spro­ces og består typisk af erhvervspro­filer med stærk kom­mer­ciel erfar­ing. Der delt­ager typisk 5–10 medlem­mer afhængigt af hvilke virk­somheder, der præsenterer.

 

Er du endnu ikke medlem, har du stadig mulighed for at delt­age som gæst. Kon­takt Hen­ri­ette Sofia Inge­mann for at tilmelde dig som gæst hi@keystones.dk.
Virk­somhederne har proof-of-concept og/eller proof-of-business. Deres team behøver typisk dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling.

 

Key­stones har op til selve dagen screenet en vok­sende pulje star­tups og vækst-virksomheder. De udval­gte kval­i­fi­ceres, og i visse til­fælde pitchtrænes de, frem til mødet med medlemmerne.
Beløn­ningsmod­ellerne afhænger af hvilket niveau i virk­somhe­den, medlem­merne inviteres ind til. Det kan være som advi­sory board medlem, bestyrelsesmedlem, part­ner, med­s­tifter, daglig leder eller småinvestor.

 

  • Sweat equity vilkår (opt­jen­ing af medejerskab)
  • Optioner
  • Suc­ces fee
  • Direkte mede­jer­skab (investor)
  • Almin­delig lønaftale
  • Øvrige kon­trol– og profitrettigheder
Key­stones tilby­der spar­ring omkring aftalen mellem medlem­mer og virksomheder.
Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse star­tups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. Der­for er dette netværk sat i verden.

Har du en virk­somhed, du vil præsen­tere for netværket?
Ansøg her