Erhvervsledere, busi­ness angels og serie-iværksættere

Mere end 200 ild­sjæle har allerede taget springet. Mød et lille udpluk her.


Sørg for at infra­struk­turen i virk­somhe­den er parat til vækst i form af sys­te­mer, processer etc.
Læs medlem­sportræt

Maria Sundlöf
Busi­ness angel

Testimonial Maria Sundlöf

Dan­mark er for mig at se et fan­tastisk sted at bygge virksomheder.
Læs medlem­sportræt

Mar­tin O. Mikaelsen
Busi­ness angel

Testimonial Martin O. Mikaelsen

Din suc­ces står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige mennesker.
Læs medlem­sportræt

Søren Rosen­gaard
For­ret­ning­sud­vikler

Testimonial Søren RosengaardOpfat det at være investor som en ny kar­riere; så lær, læs, lyt, forstå, tal og udvikl tanker sam­men med andre.
Læs medlem­sportræt

Steen Ulf Jensen
Stifter af Boxer TV i Danmark

Testimonial Steen Ulf Jensen